Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
336 postów 226 komentarzy

Superklaster

Romuald Kałwa - Polak

Moje komentarze

 • @zbig71 02:54:25
  No właśnie, te kobiety i ich litość biorąca górę przed sprawiedliwością...
  Czy jesteś za przywróceniem kary śmierci w Polsce?
 • @morgan 02:09:43
  Śmierć do najgłębszy atawistyczny lęk człowieka - ta kara musi istnieć, by chronić zwykłych ludzi przez ludźmi, którzy dokonując mordów i gwałtów zbiorowych, sami się odhumanizowali. Każdy bandyta dwa razy się zastanowi zanim wywoła wojnę.

  - w następnej ankiecie zadam pytanie, czy jesteś za karą śmierci za Georga W. Busha za wywołanie wojny w Iraku?
  Czy jesteś za przywróceniem kary śmierci w Polsce?
 • @morgan 02:11:45
  ALEŻ PŁEĆ MA Z TYM BARDZO DUŻO WSPÓLNEGO!

  1. Jestem mężczyzną i jestem za przywróceniem kary śmierci w Polsce 64% (47 głosy)

  2. Jestem mężczyzną i jestem przeciwnikiem kary śmierci w Polsce 12% (9 głosów)

  3. Jestem kobietą i jestem za przywróceniem kary śmierci 12% (9 głosów)

  4. Jestem kobietą i jestem przeciwko wykonywaniu kary śmierci 7% (5 głosów)

  5. Popieram aborcję, eutanazję, ale jestem przeciwko karze śmierci 4% (3 głosy)

  6. Jestem przeciwko karze śmieci, bo tak karze nauczanie Jana Pawła II 1% (1 głos)

  7. Nie mam własnego zdania... 0% (0 głosów)

  Ankieta wisi niedługo, ale pierwsze wnioski są ciekawe:

  - kobiety nie interesują się polityką i są dziwnie miłosierne dla morderców - "Wandy co chcą Niemca" - słyszeliście o listach miłosnych pisanych do seryjnych morderców? W każdej babie siedzi diabeł :)

  - są degeneraci, zwolennicy aborcji i eutanazji - przeciwnicy kary śmierci

  - Czytelnikami większości portali patriotycznych są w większości mężczyźni
  Czy jesteś za przywróceniem kary śmierci w Polsce?
 • @zbig71 00:42:05
  "Tylko trzeba pamiętać o moratorium na wykonywanie kary śmierci, jakie nałożono na początku lat 90tych. Tu akurat komunistów rozumiem, mimo, że to oni i służby WSI i SB przeprowadzali słynną transformację ustrojową, to lepiej było dmuchać na zimne"

  - tak, to prawda, zapominamy często o tym argumencie
  Czy jesteś za przywróceniem kary śmierci w Polsce?
 • @goat 21:35:38
  Nie róbmy z katolicyzmu demona - kata tego świata. Generalnie, jeśli chrześcijanie robią coś złego, to nie dlatego, że tak im karze wiara, ale właśnie brak podążania z tą wiarą i kłamstwa interpretacji.

  Z internecie znalazłem taki ciekawy wpis pokazujący faktyczna opinie KK na temat kary śmierci:

  W ciągu wieków wcześniejsi papieże, doktorowie Kościoła oraz odczucia ludu chrześcijańskiego konsekwentnie podtrzymywały teorię o legalności kary śmierci i jej stosowania. Występując przeciwko stosowaniu kary śmierci zaprzeczamy nieomylności stałego zwyczajowego Magisterium Papieży na przestrzeni ostatnich 2 000 lat. Zgodnie z tradycyjną doktryną Kościoła papież Pius XII (1939-1958) w swoim przemówieniu z 13 marca 1943 roku, wygłoszonym do proboszczów Rzymu, bronił doktryny dotyczącej kary śmierci. Cyt. „Bóg (...) źródło sprawiedliwości zachował dla siebie prawo władzy nad życiem i śmiercią. (...) Życie ludzkie jest nietykalne, z wyjątkiem uzasadnionej obrony własnej, wojny sprawiedliwej prowadzonej sprawiedliwymi metodami oraz kary śmierci wymierzonej przez władze publiczne za wyjątkowo poważne i bardzo konkretne oraz dowiedzione przestępstwa”. W innym przemówieniu Ojciec Święty wyjaśnia: „Nawet dokonując egzekucji potępionej osoby, państwo nie posiada prawa do życia tej osoby. Władza publiczna ma upoważnienie do skazania człowieka na karę pozbawienia życia, by odkupił swoją winę, gdyż poprzez swoje przestępstwo pozbawił się prawa do życia”. Śp. kardynał Avery Dulles podkreślił, że pod tym względem zarówno Stary, jak i Nowy Testament wspierają karę śmierci. Pisał on:

  „W Starym Testamencie Prawo Mojżeszowe określa co najmniej trzydzieści sześć wykroczeń zagrożonych karą śmierci. (...) Kara śmierci była uważana za szczególnie stosowną karę za morderstwo, gdyż w swoim przymierzu z Noem Bóg ustalił zasadę: Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego (Rdz 9,6). (...)”. Sam Jezus powstrzymuje się przed stosowaniem przemocy. (...) W żadnej sytuacji jednakże Jezus nie kwestionuje tego, że państwo ma władzę egzekwowania kary śmierci. W trakcie sporu z faryzeuszami Jezus cytuje z aprobatą na pozór surowe przykazanie: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie (Mt 15,4; Mk 7,10, nawiązanie do Wj 21,17; por. Kpł 20,9). Kiedy Piłat powołuje się na posiadaną przez siebie władzę skazania Go na ukrzyżowanie, Jezus wskazuje, że władza Piłata pochodzi z góry – to znaczy od Boga (J 19,11). Jezus chwali dobrego złoczyńcę wiszącego na krzyżu obok Niego, który przyznaje, że on i drugi przestępca otrzymują należną im odpłatę za swoje uczynki (Łk 23,41)”. Zasada legalności kary śmierci nałożonej przez kompetentną władzę po stosownym procesie wypływa z Objawienia oraz prawa naturalnego i zawsze konsekwentnie nauczały jej Magisterium Kościoła i jego teolodzy. Ten sam kardynał Dulles stwierdza:

  „Katolickie magisterium nie popiera i nigdy nie popierało bezwzględnego zniesienia kary śmierci. Nie znam żadnego oficjalnego oświadczenia papieży czy biskupów, zarówno w przeszłości, jak i teraz, które by kwestionowało prawo państwa do wykonywania egzekucji przestępców, przynajmniej w pewnych skrajnych przypadkach”. Papież Innocenty III (1198-1216): „Jeśli chodzi o władzę świecką, oświadczamy, że bez grzechu śmiertelnego możliwe jest wykonywanie kary śmierci, dopóki karę tę wykonuje się nie z nienawiści, ale na mocy wyroku, nie nierozważnie, ale z rozmysłem”. W Philosophia Moralis Victora Cathreina SJ czytamy: „Ukaranie przestępcy to drugorzędny cel kar publicznych; podstawowym celem jest wspólne dobro społeczeństwa”. Argumentowanie, że kara śmierci jest sprzeczna z ludzką godnością prowadzi do zamieszania pomiędzy doskonaleniem ludzkiej natury a zgodnością działań człowieka z rozumem prawym i Bożym prawem. Chociaż człowiek nigdy nie traci godności ontologicznej swojej natury, to faktycznie traci swoją godność moralną, kiedy celowo popełnia zło. Ponadto argument o ludzkiej godności nie jest istotny dla tego zagadnienia, ponieważ przedmiotem sprawiedliwości nie jest ludzka godność, czy to ontologiczna, czy moralna, ale raczej dobrowolny akt człowieka w jego relacji z innymi, jak uczy św. Tomasz z Akwinu:

  „Właściwym tworzywem sprawiedliwości jest to, co się odnosi do drugich (...). Dlatego wyrażenie: „oddawanie każdemu, co się należy” wskazuje na czynności właściwe sprawiedliwości odnośnie tworzywa i przedmiotu”. Nikt nie zostaje skazany na sprawiedliwą karę z powodu godności czy jej braku, ale z powodu konkretnych działań podejmowanych przeciwko dobru wspólnemu. Kardynał Dulles ostrzegał: „Argumentację z postępu świadomości etycznej stosuje się, by propagować pewną liczbę rzekomych praw ludzkich, które Kościół katolicki konsekwentnie odrzuca w imię Pisma Świętego i Tradycji. Magisterium odwołuje się do tych autorytetów jako podstaw do odrzucenia rozwodu, aborcji, relacji homoseksualnych i wyświęcania kobiet do kapłaństwa. Jeśli Kościół czuje się związany Pismem Świętym i Tradycją w tych obszarach, to wydaje się, że brakiem konsekwencji byłoby, gdyby katolicy głosili „rewolucję moralną” w kwestiach kary śmierci”.

  ~ Luiz Sérgio Solimeo
  Czy jesteś za przywróceniem kary śmierci w Polsce?
 • @Husky 08:07:21
  Krowom w oborze mleko skwaśniało - to prawica winna! ;)
  Sensacje XX wieku: Robert F. Kennedy i tajemniczy zabójca
 • @CIApy 21:27:40
  Za kilka tysięcy ludzie się wreszcie zmienią i będzie normalnie. No bo co to jest kilka tysięcy lat... Dopóki będzie się gloryfikowało "zdobywców" (jak morderców - zbrodniarzy wojennych nazywał sam Stalin), dopóki potencjalny morderca będzie idolem, to świat będzie tkwił w dżungli tworzonej przez małpy - wszelkie te społeczności gloryfikujące przemoc, żyją na poziomie zwierząt.
  Sensacje XX wieku: Robert F. Kennedy i tajemniczy zabójca
 • @Arjanek 13:56:32
  ... A może dlatego, że byli katolikami? Przecież sami żydzi nowojorscy finansowali Hitlera...
  Sensacje XX wieku: Robert F. Kennedy i tajemniczy zabójca
 • @goat 21:35:38
  Może Pan rozwinąć swój pogląd?
  Czy jesteś za przywróceniem kary śmierci w Polsce?
 • @Husky 21:29:09
  Dlatego ankietę tak skonstruowałem, aby widać w nich było preferencji ludzi. Nie mogłem jednak zadać zbyt wielu pytań, bo powstałoby chaos. Chciałbym by dotarła do różnych osób:

  jest pod linkiem:

  http://superklaster.pl/czy-jestes-za-przywroceniem-kary-smierci-w-polsce-0
  Czy jesteś za przywróceniem kary śmierci w Polsce?
 • @zadziwiony 12:03:21
  Ciekawe uwagi. Przy obecnym stanie wiedzy nie potrafię wskazać jednej rewolucji, całkowicie oddolnej - zawsze gdzieś działają lepsi lub gorsi aktywiści o różnych motywacjach i inspiracjach.

  Problem jest to, że wielu przedstawiciele homo sapiens to prymitywne drapieżniki, mend-ozy, które dla satysfakcji muszą utrudniać życie drugim, muszą jątrzyć, podjudzać, żeby nie było spokoju...
  Sensacje XX wieku: Robert F. Kennedy i tajemniczy zabójca
 • @kula Lis 68 16:06:10
  Zakładanie nowej partii nic nie da. Założę się, że Korwin zrobi coś, co przyniesie niskie poparcie. Chyba, że najpierw dostanie porządny opiernicz.

  A Polak (i nie tylko) jak przed szkoda tak i po szkodzie głupi. Dużo by pisać, ale dobro wspólne, kierowanie się nie emocjami ale chłodnym rachunkiem zysków i strat, leży ponad możliwościami percepcyjnymi wielu miliardów ludzi na całym świecie. Demokracja (ochlokracja) to system właśnie dla nich.
  Dzisiaj ci, który grozili śmiercią Kaczyńskiemu...
 • @kula Lis 68 14:32:43
  Interesy Pawła Adamowicza - każdy złodziej ma taki "łeb do interesów". My dwa też zrobilibyśmy świetny biznes, jakbyśmy mieli kasę i możliwości.

  Żałoba narodowa, a ile osób zginęło przez różnych polityków z samobójstw, chorób - bo leczenie za drogie, ile nieszczęść wywołali...

  BANDYCI I KANALIE tacy sami jak te śmieci, którzy w "dyskusji" używają noży, tylko garnitury mają droższe.
  Dzisiaj ci, który grozili śmiercią Kaczyńskiemu...
 • @kula Lis 68 14:27:52
  Oczywiście, że obaj nie popieramy chamstwa, ale zakładanie kajdanek facetowi... No chyba, ze była to policyjna ściema.

  " będziecie zamykać za myślozbrodnie? Brudziński to marionetka skacze jak wyborcza zagra. A czy będziecie też zatrzymywać żydów Niemców, Amerykanów za groźby karalne w kierunku nas Polaków. Czy tylko otrzymaliście rozkaz od wyżej wymienionych by karali nas Polaków"

  Pana wpisy to świetna lektura!
  Dzisiaj ci, który grozili śmiercią Kaczyńskiemu...
 • @kula Lis 68 14:26:25
  Dzień dobry,

  zgadzam się z Pana wpisem. Ten cały cyrk ma czemuś służyć, ale czy chcą czy nie chcą, pisowcy i tak będą "winni" śmierci Adamowicza.
  Ale Duda, z tym swoim drgajacym głosem... Robią cyrk, ale nie wiemy czemu to ma naprawdę służyć.

  Oczywiście, że to była zbrodnia polityczna, bo w demokracji, każdy glosujący i wypowiadający się, dokonuje czynność polityczną. Skoro bandyta miał pretensje do PO, choćby najbardziej absurdalną, to jest politykiem, głosem części z całego ludu, gangsta rap.

  Nie wiem, rządzi PiS, miała Polska wstawać z kolan, a robimy za podnóżek, nawet szmaciarskiej opinii publicznej, która zmusza nas do czczenia gangsterów., politycznych łajdaków i innych gnid.

  Pozdrawiam
  Dzisiaj ci, który grozili śmiercią Kaczyńskiemu...
 • @zbig71 18:44:24
  A jak tylko będzie możliwość, to sprzedadzą nas Rosji, Niemcom, a nawet Upadlińcom.
  Polska z USA i Izraelem napadnie na Iran?
 • @kula Lis 68 18:25:25
  Wystawili nas jak tarczę do strzelania dla Iranu i Chin. Iran to nadal piękny kraj a Szyici to nie to samo co Sunnickie bydło. Są nam życzliwi i nas podziwiają w przeciwieństwie do Anglosasów którzy nami gardzą i mają nas za nic - DOKŁADNIE!
  Polska z USA i Izraelem napadnie na Iran?
 • @Oscar 17:49:13
  Upadający szczekaczy są pełni lęku, a więc są bardzo groźni, bo chcą wciągnąć innych w swoje szambo.

  Aczkolwiek ten bandytyzm jest ni tylko w interesie Izraela i rakiet, które trzeba zużywać, gdy kończy im się ważność.

  Nowy Rząd Światowy i zwykłe czynienie zła - ci ludzie to lubią. Są na bezpiecznej wyspie - Ameryce Północnej.
  Polska z USA i Izraelem napadnie na Iran?
 • @Krystyna Trzcińska 09:15:56
  Zgadza się.
  Handel pozwoleniami na emisję CO2 - wielki globalny przekręt
 • @Wrzodak Z. 10:26:05 Husky, Kula Lis 68,
  Husky, Kula Lis 68, Wrzodak Z. - Panowie maja rację. Myślę, że nasza władza wreszcie zrozumiała, że jest tam traktowana jak niechciany gość - odpad.
  Ambasador Polski na Ukrainie nareszcie odwołany

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

ULUBIENI AUTORZY