Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
225 postów 94 komentarze

Superklaster

Romuald Kałwa - Dziennikarz superklaster.pl

Manifest z Ventotene. Krótka analiza komunistycznej Europy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Kwestia, która musi być rozwiązana jako pierwsza, to zniesienie podziału Europy na suwerenne państwa narodowe".

Grupa Spinelli – to europejscy komuniści odwołujący się m.in. do „Manifestu z Ventotene” 1941 r. Altiero Spinellego (1907-1986). Należą do niej znane polskie patriotki: Róża Thun i Danuta Hubner. Grupa została założona przez Guya Verhofstadta (byłego premiera Belgii ujadającego na Polskę przy każdej okazji), byłego współprzewodniczącego Europejskich Zielonych Daniel Cohn-Bendit’a (znanego pedofila), francuskiej eurodeputowanej Sylvie Goulard (byłej ministerce wojny) i byłej wiceprzewodniczącej PE Isabelle Durant.

W manifeście istotne jest  każde zdanie. Po wybraniu najciekawszych cytatów, została mi nieco ponad połowa manifestu. Przytoczenie takiej ilości tekstu nie ma sensu. Zainteresowanych odsyłam do całego „Manifestu” dostępnego w sieci.

Poniżej przedstawię tylko te zdania, które są najbardziej istotne, i ułatwią zrozumienie ideologii współczesnej Unii Europejskiej.

 

Wybrane cytaty. Komentarze (własne wtrącenia) zaznaczone czerwoną czcionką:

 

 

"Zostało uznane, że każdy naród ma równe prawo, żeby po swojemu organizować się w niepodległe państwo.

 

Ideologia narodowej niepodległości była potężnym bodźcem rozwojowym.

 

Sprowadziła jednak ze sobą zalążki kapitalistycznego imperializmu, który na oczach naszego pokolenia rozrósł się tak potężnie, że doprowadziło to do totalitaryzmu w państwach i wojen światowych.

 

„Naród” nie jest już postrzegany jako historyczny rezultat współistnienia ludzi, Zamiast tego stał się bytem boskim, organizmem skupionym tylko na własnym istnieniu i własnym rozwoju, bez żadnej troski o szkody jakie może to wyrządzić innym.

 

Wynika to z filozofii Hegla, gdzie byt państwowy jest największym etapem rozwoju – przyp. Romuald Kałwa

 

W konsekwencji państwo zmieniło się ze strażnika wolności obywatelskich we władcę panującego nad swymi wasalami związanymi poddaństwem, zachowując w swej dyspozycji wszelkie narzędzia konieczne do osiągnięcia maksymalnej sprawności wojennej.

 

Państwa dopiero teraz się stają, w przeszłości nigdy nie dawały suwerenności obywatelom

 

Państwo wg Spinellego = wojna - przyp. R. K.

 

sfera wojskowa ma przewagę nad cywilną częścią państwa. Utrudnia to funkcjonowanie liberalnego systemu politycznego.

Kobiety są uważane jedynie za rodzicielki żołnierzy i nagradzane podobnie jak płodne bydło.

Państwa totalitarne to te, które z wielką konsekwencją dążą do zjednoczenia wszystkich sił w celu osiągnięcia maksymalnej centralizacji i ekonomicznej samowystarczalności

 

Państwo suwerenne = państwo totalitarne? – przyp. R.K.

 

Dalej pisze, że dyktatury służą klasom uprzywilejowanym, którym przeszkadzają niskie podatki, ulgi podatkowe:

 

Nie mogły zaakceptować faktu, że to nie tylko prawo do głosu ale chodzi o faktyczną równość w sferze ekonomicznej i społecznej, o konkretne znaczenie wolności, obiecanej przez te prawa.

 

Naturalne było, że owe klasy z zadowoleniem przyjęły i wspierały powstawanie dyktatur, bo wytrącało to broń prawną z rąk przeciwników

Jest to system w którym, poprzez prawo dziedziczenia, siła pieniądza pozostaje w tej samej klasie

 

Pole możliwości dla proletariatu jest tak ograniczone, że aby zapewnić sobie byt, pracownicy często muszą godzić się na wyzysk przez każdego, kto oferuje zatrudnienie.

 

Tak w Polsce było, to trzeba przyznać – wysokie podatki, kapitalizm polityczny, przetargi i zlecenia po znajomości... W tym miejscu muszę powiedzieć, że diagnoza rzeczywistości w „Manifeście” często jest trafna. Ale to tak, jakby leczyć grypę środkiem na przeczyszczenie – utopijne propozycje nie są lekarstwem na determinizm zła, niegodziwości i bylejakości rzeczywistości – przyp. R.K.

 

Chociaż nikt nie wie, co to jest „rasa” a podstawowe zrozumienie historii uwypukla tylko absurdalność tego terminu, zadaniem fizjologów jest uwierzyć, wykazać i przekonać, że należymy do rasy wybranej. Tego mitu potrzebuje imperializm, by wzbudzać w masach nienawiść i dumę.

 

Klęska Niemiec nie będzie automatycznie prowadzić do reorganizacji Europy zgodnie z naszym ideałemcywilizacji.

 

Siły konserwatywne to dyrektorzy podstawowych instytucji państwa narodowego, wysocy rangą oficerowie armii i monarchowie, tam gdzie nadal panują. To także monopolizujący gospodarkę kapitaliści, którzy związali swoje zyski z kondycją państwa. Również wielcy obszarnicy i hierarchia kościelna mogący czerpać pasożytnicze dochody jedynie w stabilnym i konserwatywnym społeczeństwie. I niezliczona rzesza ludzi od nich zależnych lub po prostu zaślepionych tradycyjną władzą. Wszystkie te siły reakcyjne czują, że dotychczasowa konstrukcja się rozpada i próbują ocalić własną skórę.

 

Upadek rządów totalitarnych będzie miał dla całych społeczeństw znaczenie emocjonalne jako nadejście „wolności”. Znikną wszelkie ograniczenia i automatycznie zapanuje całkowita wolność słowa i zgromadzeń. Będzie to triumf tendencji demokratycznych z ich wszelkimi odcieniami i niuansami; od konserwatywnego liberalizmu po socjalizm i anarchię.

 

Jeśli społeczeństwo jest niedojrzałe, konstytucja nie będzie dobra

 

Czy to dlatego UE broni słabej polskiej Konstytucji z 1997 roku? – przyp. R.K.

 

Trzy niedawne przykłady rewolucji w Rosji, Niemczech i Hiszpanii dowodzą żałosnej impotencji nurtu demokratycznego. Kiedy upada stary aparat państwowy wraz z prawodawstwem i administracją, natychmiast pojawia się w przestrzeni publicznej mrowie stowarzyszeń i ugrupowań. Skupiają one wszystkiepostępowe siły socjalistyczne działające pozornie w ramach dawnego prawa, albo ignorując je.

 

Zaraz Spinelli dodaje:

 

Podczas kryzysów rewolucyjnych demokratyczne metody w polityce są balastem.

 

Ciekawe, prawda?! – przyp. R.K.

 

Robotnicy, wykształceni w duchu świadomości klasowej, nie potrafią wznieść się ponad roszczenia ich warstwy a nawet kategorii zawodowej.

 

A więc muszą istnieć mądrzejsi, którzy niczym pasterze ich poprowadzą – przyp. R.K.

 

Siły reakcyjne mają zdolnych ludzi i oficerów, szkolonych sztuce dowodzenia, którzy będą walczyć zaciekle, żeby utrzymać swój prymat. W razie konieczności nazwą się miłośnikami wolności i pokoju oraz poprawy bytu biedniejszych klas.

 

Będą starali się wykorzystać kwestię odbudowy państwa narodowego i grać na najpowszechniejszym z uczuć, najgłębiej dotkniętym ostatnimi wydarzeniami i najłatwiej wykorzystywanym do celów reakcyjnych – na uczuciu patriotyzmu.

 

A teraz najważniejsze - przyp. R.K.

 

Kwestia, która musi być rozwiązana jako pierwsza, to zniesienie podziału Europy na suwerenne państwa narodowe.

 

W przeciwnym razie postęp osiągnięty w innych dziedzinach będzie jedynie pozorny. Upadek większości państw kontynentu pod niemieckim walcem zjednoczył losy narodów Europy. Albo wszystkie razem poddadzą się panowaniu Hitlera, albo w razie jego upadku wszystkie wejdą przełomowy kryzys a ich stałe struktury państwowe nie będą się wiele różnić od siebie. Jest dziś aura lepsza niż kiedykolwiek w przeszłości do przekształcenia Europy w federację.

 

Absurdem okazała się zasada nieingerencji: zgodnie z nią każdemu społeczeństwu należy zostawić swobodę wyboru despotycznego rządu, jeśli uzna ono to za najlepsze rozwiązanie. Zupełnie jakby konstytucja każdego z państw nie była kwestią żywotnego interesu wszystkich pozostałych narodów europejskich.

 

I wyszło szydło z worka, tzn. troska Guya Verhofstadta i całej UE o polską konstytucję, wynika z ideologicznego zacietrzewienia, zatroskanych eurokratów. Równocześnie jest obliczem tego, że Polska odzyskuje niepodległość – przyp. RK.

 

Liczne problemy, które zatruwają międzynarodowe życie na kontynencie okazały się nierozwiązywalne: wyznaczanie granic na terytoriach zamieszkanych przez ludność mieszaną, obrona mniejszości, porty morskie dla państw śródlądowych, problem bałkański, problem irlandzki, itp. Wszystkie te kwestie znajdą łatwe rozwiązanie w ramach Federacji Europejskiej. Podobnie jak problemy małych państw. Kiedy staną się częścią większej unii narodowej, stracą swoją ostrość.

 

Rozwiązanie francuskiej armii i dezintegracja Francuskiej Republiki przy pierwszym poważnym starciu z siłami Niemiec (należy mieć nadzieję, że to osłabiło szowinistyczne mniemanie o absolutnej galijskiej wyższości) (...) Okoliczności te będą sprzyjać ustanowieniu rządu federalnego, kładącemu kres obecnej anarchii.

 

Niszczenie Francji jest więc zaplanowaną operacją – przyp. R.K.

 

Do tego wszystkiego należy dodać zniknięcie niektórych z najważniejszych dynastii i kruchość podstaw egzystencji tych, które przetrwały. Dynastie te, uważając różne kraje za swoje tradycyjne dobra, wspierane silnymi grupami interesu stanowiły poważną przeszkodę w racjonalnej organizacji Zjednoczonych Stanów Europy.

 

Kto wie, może w Brexicie zamieszana była rodzina Królewska z Wielkiej Brytanii. Czy to stąd wizyta książęce w Polsce i wizyta Lorda Majora London of City? – przyp. R.K.

 

Kiedy przekroczony zostanie horyzont Starego Kontynentu i wszystkie narody świata zaakceptują wielką wizję wspólnego działania, to Federacja Europejska będzie jedyną możliwą gwarancją pokojowej współpracy z amerykańskimi i azjatyckimi narodami. Upłynie wiele czasu zanim jedność całego globu stanie się możliwa.

 

Propaganda i działania winny służyć do ustanowienia, w każdy możliwy sposób, porozumień i więzi między pojedynczymi ruchami, które z pewnością będą formowane w różnych krajach.  Już teraz należy budować fundamenty ruchu będącego w stanie zmobilizować wszystkie siły do stworzenia nowego organizmu – wielkiego dzieła całkowicie nowego w dziejach Europy.


Będzie nim ustanowienie stabilnego państwa federalnego z europejskimi siłami zbrojnymi zamiast armii narodowych, bez autarkii gospodarczych będących podstawą reżimów totalitarnych. Organizmu, który będzie miał wystarczające środki, aby zapewnić realizację wspólnego porządku przez poszczególne państwa, jednocześnie gwarantując każdemu z nich autonomię, potrzebną do swobodnego wyrażania i rozwoju życia politycznego zgodnie z indywidualnymi cechami różnych narodów.

 

Sprzeczność, sprzeczność i jeszcze raz sprzeczność - przyp. R.K.

 

(...)Będzie to czas nowych działań i nowych ludzi – RUCH NA RZECZ wolnej i zjednoczonej Europy
 

Wolna i zjednoczona Europa jest konieczna do umocnienia współczesnej cywilizacji, dla której epoka totalitaryzmu stanowiła stagnację.

 

Opisując bardziej szczegółowo treść tej wytycznej, wskazując jednocześnie, że korzyść każdego punktu programu oraz sposób jego realizacji należy zawsze oceniać w odniesieniu do niezbędnego założenia, czyli jedności europejskiej, pragniemy podkreślić następujące aspekty:

 

 1.  Przedsiębiorstwa, które muszą prowadzić działalność                                monopolistyczną a w związku z tym mogą wykorzystywać szerokie              kręgi konsumentów, nie powinny pozostawać w rękach prywatnych              właścicieli.
 2. W przeszłości charakter własności prywatnej i prawo spadkowe umożliwiały gromadzenie bogactwa w rękach nielicznych, uprzywilejowanych członków społeczeństwa. W czasach rewolucyjnego kryzysu jest okazja majątek ten rozdzielić w sposób egalitarny i zlikwidować klasę pasożytniczą. (...) W tym celu rozważamy reformę rolną, gdzie ziemia zostaje przekazana rolnikom a tym samym ogromnie zwiększy się liczba właścicieli gruntów. A także reformę przemysłu, rozszerzającą prawo własności w sektorach nieznacjonalizowanych na pracowników poprzez zarządzanie spółdzielcze, udział w zyskach itd.
 3. Młodzieży należy zapewnić równy start poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów.
 4. Dzięki nowoczesnym technologiom potencjał masowej produkcji artykułów pierwszej potrzeby jest prawie nieograniczony. Można zapewnić każdemu, przy stosunkowo niskim koszcie społecznym, wyżywienie, nocleg, odzież i minimum komfortu niezbędnego do zachowania poczucia godności. (...) Wtedy nikt nie będzie zmuszony ze względu na biedę. akceptować nieuczciwych umów o pracę
 5. Klasy pracujące mogą być wyzwolone dopiero po spełnieniu warunków opisanych powyżej. Jednocześnie nie wolno pozostawiać ich na łasce gospodarczych polityk monopoli związkowychktóre przenoszą brutalne metody wielkiego kapitału do świata pracy.

 

Powyższe zmiany są konieczne, żeby nowy porządek zyskał poparcie szerokiej rzeszy obywateli zainteresowanych jego utrzymaniem

 

I tu jest problem, bo powyższa utopia w UE przybiera formę karykaturalną - przyp. R.K.

 

Pozostają dwie kwestie wymagające dalszego, głębszego określenia ze względu na szczególne znaczenie dla naszego kraju w tym momencie. Chodzi o relację między Kościołem a państwem i jakość reprezentacji politycznej.

 

Konkordat, który faszystowski rząd Włoch zawarł z Watykanem musi być bezwzględnie zerwany, żeby przywrócić czysto świecki charakter państwa i jednoznacznie zapewnić wyższość państwa we wszelkich sprawach cywilnych.

 

Związki prowadziłyby szeroko zakrojoną współpracę z organami państwowymi, wyznaczonymi do rozwiązywania problemów bezpośrednio dotykających daną grupę. Należy wykluczyć możliwość przyznania im jakiejkolwiek władzy ustawodawczej, ponieważ spowodowałoby to coś w rodzaju feudalnej anarchii w życiu gospodarczym kraju i doprowadziło do ponownego despotyzmu politycznego.

 

I gdzie ta wolność i demokracja dla wszystkich? – przyp. R.K.

 

Rewolucyjna partia nie może być dyletancką improwizacją, stworzoną na potrzebę chwili. (...) Jej metodyczna propaganda musi docierać wszędzie tam, gdzie są ludzie krzywdzeni przez obecny rządy.

 

Istnieją dwie grupy społeczne, które są najbardziej wyczulone na bieżącą sytuację i które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości. To klasa robotnicza i inteligencja. Pierwsza to ci, którzy najmniej ugięli się pod batem reżimu totalitarnego i są gotowi zreorganizować swoje szeregi. Druga to intelektualiści, zwłaszcza młodzi, którzy czują się najbardziej stłamszeni psychicznie i przejęci odrazą wobec despotyzmu władzy.

 

Ruch składający się z samych intelektualistów nie będzie miał siły potrzebnej do przezwyciężenia reakcyjnego oporu. Nie będzie ufał klasie robotniczej i nie będzie miał jej zaufania. I chociaż kierowany poczuciem demokratyzmu, łatwo może stracić pozycję w razie trudności związanych z uaktywnieniem się wszystkich klas przeciw robotnikom. A to grozi odrodzeniem faszyzmu. Jeżeli natomiast ruch jest oparty tylko o proletariat będzie on pozbawiony klarowności myśli i wypowiedzi.

 

Chyba nie rozumie czym był i jest faszyzm. Jeśli siła rewolucji marksistowskiej był prekariat, czy przypadkiem imigranci ściągani do Europy, nie będą spełniali roli sfrustrowanej hołoty, która ma być siłą militarną rewolucji, a europejskie elity będą jej „siłą przewodnią”? – przyp. R.K.

 

Dzięki dyktaturze partii rewolucyjnej, tworzy się nowe państwo a wraz z nim nowa prawdziwa demokracja.

 

Demokracja dzięki dyktaturze... – przyp. R.K.

 

Od pierwszych swoich działań partia rewolucyjna musi konsekwentnie i z determinacją tworzyć warunki niezbędne dla wolności jednostki – warunki, w których wszyscy obywatele mogą realnie uczestniczyć w życiu państwa.

 

Nadszedł czas kiedy trzeba już wiedzieć jak pozbyć się starych obciążeń, jak przygotować się na nowy, nadchodzący świat, który będzie w dużym stopniu odmienny od tego, co mogliśmy sobie wyobrazić. Należy odsunąć niekompetentnych starców i rozbudzić nową energię wśród młodych.

 

Dzisiaj to oni są starcami, a ich marzenia pokazują, jakim są złudzeniem. Utopia nigdy nie odniesie sukcesu. – przyp. R.K.

 

Dziś ci, którzy dostrzegli przyczyny obecnego kryzysu cywilizacji europejskiej poszukują się wzajemnie i zaczynają budować krosno na którym utkana zostanie przyszłość. Dlatego gromadzą dziedzictwo pozostawione przez wszystkie te ruchy, których celem był rozwój i oświecenie ludzkości, a którym nie powiodło się, bo nie rozumiały jaki cel ma być osiągnięty, albo jak go osiągnąć.


Droga przed nami nie jest ani łatwa, ani oczywista. Ale trzeba ją przebyć i tak się stanie!".

 

Tylko, że cywilizacja przegrywa, gdyż odchodzi się od jej korzeni. Cywilizacja europejska nigdy nie była doskonała, ale doskonalenie jest procesem, które przerwało najpierw oświecenie, a później ruchy marksistowskie, do którego niemiecki nazizm, wbrew temu co sądzi Spinelli, się odwoływał. Nikt o zdrowych zmysłach nie może się zgodzić, że feudalizm – pańszczyzna, były korzystne dla chłopów. Że korzystny był radykalny, krwawy, wilczy i pasożytniczy kapitalizm. Ale komunizm, czyli inna forma dyktatury i wykorzystywania, kierowania, ludzkiej wolności, nie jest lekarstwem. „Człowiek może się doskonalić” – twierdzi konfucjańska zasada. Ale nie doskonalić poprzez psucie. Rewolucje nigdy nie są dobre. Zawsze przynoszą inną formę dyktatury. Przyp. R.K. 

KOMENTARZE

 • @
  Bardzo ważne podsumowanie. Zwłaszcza dla tych, którym zachciewa sie powrotu do żydo-socjalistycznego PRLu. Nie potrafią życ bez „opiekuńczej roli” partii zboczeńców seksualnych, kombinatorów finansowych, rosnących podatków, i bandytów
  – a wszystko to kontrolowane przez ukrytego żyda wychowanego przez rasowych supremacistów, takich jak Karol Marx i Rabini Izraela.

  „Napisalem to (Das Kapital i Manifest Komunistyczny) celem emancypacji żydów” - K. Marx

  "Goje rodza się tylko po to, aby nam służyć.” - Yosef Ovadia, Naczelny Rabin Izraela
 • @Zdzich 16:03:30
  Europejskie superpaństwo należy się Niemcom jak psu micha

  Krystyna Grzybowska https://wpolityce.pl/swiat/357766-europejskie-superpanstwo-nalezy-sie-niemcom-jak-psu-micha
  Ponoć w swoim dorocznym Orędziu o Stanie UE, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean - Claude Juncker odebrał Donaldowi Tuskowi stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Według Junckera bowiem należy obie te instytucje połączyć i na czele nowego tworu postawić jednego „przewodniczącego unii państw i unii obywateli”.
  Takie wrażenie, w tym zadowolenia z upokorzenia Tuska w oczach Europy ma niewiele wspólnego z brukselską rzeczywistością, ponieważ były premier III RP spokojnie dokończy swoją drugą kadencję na początku 2019 roku, kiedy też upływa kadencja urzędników KE z Junckerem włącznie. Co będzie potem robił Tusk, nie ma większego znaczenia. Nawet jeśli wróci do Polski, to nie na białym koniu ale w najlepszym wypadku na zajeżdżonej brukselskiej szkapie, by ratować Platformę Obywatelską, której najprawdopodobniej już nie będzie.
  Juncker zapewnia, że na szefa nowego totalnego tworu biurokratycznego nie zamierza kandydować, nie mniej kreśli plany przekształcenia Unii Europejskiej w superpaństwo, w lewacko - liberalny kołchoz, w którym najważniejsze decyzje podejmowanie będą większością kwalifikowaną, a nie jednogłośnie, w Radzie Europejskiej, skupiającej przywódców wszystkich państw członkowskich, bo RE - według planów Junckera - w dotychczasowej formule nie będzie.

  Jak się natomiast zwać będzie nowy twór, jeszcze nie wiemy. Może: Komitet Centralny Unii Europejskiej. Ta większość kwalifikowana będzie według Junckera niezbędna, aby UE mogła odgrywać większą rolę w globalnej polityce, w takich dziedzinach jak polityka obronna, bezpieczeństwa i zagraniczna. Konieczne jest - zdaniem Junckera - szybkie podejmowanie decyzji w tych obszarach, co przy zasadzie jednomyślności jest niemożliwe. A przy zastosowaniu zasady większości kwalifikowanej, opisanej w Traktacie Lizbońskim decyzje należą do grupy 55 proc. krajów, które reprezentują co najmniej 62 proc. populacji Unii. Zatem Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy razem dysponują połową ludności wspólnoty, dodawszy jeszcze pozostałe kraje strefy euro mamy te 62 procent z nadwyżką.

  I wszystko jasne, kraje skupione wokół Niemiec stanowić będą Biuro Polityczne UE, a na czele wymyślonej przez Junckera i całkiem realnej instytucji politycznej stanie - jak go nazwał Juncker - „jeden kapitan, jeden przewodniczący unii państw i unii narodów”. Tusk w tym planie nie odgrywa żadnej roli, nie jest już potrzebny, ani Brukseli ani tym bardziej Berlinowi. Jak oświadczył minister finansów RFN Wolfgang Schäuble, swoje orędzie przewodniczący KE skonsultował z Berlinem i Berlin je zaakceptował.

  Jeśli plan Junckera wejdzie w życie na czele połączonych instytucji stanie polityk niemiecki, bo Niemcom się to należy jak psu micha. Chyba, że do roku 2019 Unia Europejska zamieni się w supermocarstwo „teoretyczne” i „kamieni kupę”, że zacytuję tu nad wyraz trafną opinię o III RP potomka wielkiego pisarza Henryka Sienkiewicza - Bartłomieja.

  Oba te państwa, postkomunistyczną III RP i lewacką UE da się porównać, bo w jednakowym stopniu utraciły kontakt z rzeczywistością, a w konsekwencji, grunt pod nogami. Jeżeli nieudacznikom z Brukseli wydaje się, że mają jakiś wpływ na światową politykę, to znaczy, że do reszty zgłupieli, bo nie zauważyli, że udało im się zepchnąć Europę na margines wydarzeń, utopić ją w ideologicznym sosie multikulti i genderyzmu, sprowadzić narody wielkiej niegdyś kultury i cywilizacji do roli konsumentów odpadków ze śmietnika historii.

  Reszty dopełni inwazja obcej religii i obcego żywiołu, dzięki czemu o życiu obywateli UE będzie decydować kwalifikowana większość wyznawców Koranu i europejskich bezpłciowców.
 • @Zdzich 16:03:30
  Juncker: "bierzemy wszystko". Koniec wolnej Polski w 2025 r ??  "UE jest teraz niemiecką Europą, we wszystkim poza nazwą"  http://polskie-echo.com/juncker-bierzemy-wszystko-koniec-wolnej-polski-w-2025-r-2/  15 września 2017 [kopie fragmentów - w oryginale MD]

  W dzisiejszym papierowym wydaniu „The Daily Telegraph ” na pierwszej stronie widzimy olbrzymią twarz Junkera i tytułem – Stany Zjednoczone Europy.

  W artykule Brytyjczycy przeczytali bardzo ciekawe rzeczy, które mają im dać odpowiedź, że Brexit to jest bardzo dobry wybór, niektóre media pisały nawet że to druga Enigma.

  W artykule czytamy iż do 2025 roku ma powstać Armia Europejska, co to oznacza chyba już każdy wie.

  Kraje w Europie mają zrzec się swoich Armii na rzecz UE, którą będzie uzbrajały Niemcy i Francja i tylko Bruksela będzie decydowała kogo ma chronić ta Armia. Gdyby teraz byłaby taka Armia, to Węgry czy Austria nie mogłyby zrobić nic aby zatrzymać emigrantów.

  Sprawa następna jaką czytamy to jest to, iż wszystkie kraje tworzące Unię Europejską muszą wprowadzić walutę Euro, którą będzie zarządzała Bruksela jak i podatkami krajów.

  Tego chyba nie trzeba tłumaczyć chodzi o to aby nadzór nad finansami kraju należał do Brukseli czyli Niemiec, które będą decydowały ile pieniążków dawać na naukę języka Polskiego, historii na muzea, ilu policjantów zatrudniać, ilu nauczycieli. Jeśli ktoś stwierdzi że trzeba podatki podnieść podniosą, jeśli zmniejszyć wydatki na przykład na 500+ zmniejszyć, zresztą przecież posłom Platformy dodatek dla dzieci się nie podoba a ich szef Donald Tusk zarządza Brukselą, więc łatwo będzie zatrzymać ten dodatek.

  Aby podsumować jak wygląda sytuacja na wyspach, wiec chodzi o to iż Brytyjczycy , Rząd i opozycja Partia Pracy ma już dość „nieudaczników” z Unii Europejskiej. Okazuje sie, że nawet posłowie opozycji głosują za jak najszybszym odłączeniem się od Bruksela, która jest niczym więcej jak rękami do zbudowania Imperium Berlina. To się mówi już oficjalnie.

  Polacy w Polsce bardzo dobrze to odczuwają, że UE jest w rękach Berlina. Media w Polsce niemieckie atakują Polski Rząd oraz Bruksela chroni niemieckie Supermarkety – gdy Premier Szydło chciała nałożyć podatek na sklepy wielkopowierzchniowe aby dać Polskim rodzinom większe dotacje podobne na zachodzie – co zrobiła Bruksela, podatek zatrzymała.

  Jednym słowem Polak ma harować i nic nie mówić a zyski będą ciągły Niemcy.

  Oto co powiedział ostatnio do jednej z gazet brytyjskich Sir Bill Cash

  Niedemokratyczna „Unia Europejska stała się niemieckim imperium – Sir Bill Cash

  Konserwatywny poseł twierdził, że „UE jest teraz niemiecką Europą, we wszystkim poza nazwą”, krytykując biurokratyzm projektu politycznego. UNIA EUROPEJSKA stała się niemieckim imperium, gdy jej „niedemokratyczni” przywódcy rozwinęli wizję na zjednoczoną Europę. W rozmowie z talk RADIO, powiedział, że UE „po maską demokracji jest tak naprawdę biurokratyczna”.

  THE EUROPEAN UNION has become a German empire after its “undemocratic” leaders have rolled their vision out for a federalised Europe, warns long-time Eurosceptic Sir Bill Cash. Undemocratic’ European Union has become a German empire, warns Brexiteer Sir Bill Cash.

  Jednym słowem od 2025 roku niech żołnierze Macierewicza już szukają nowej pracy bo Bruksela przejmuje Armię Krajowe, Polacy niech pozbywają się oszczędności w złotówkach, emeryci niech robią zapasy jedzenie bo wymiana Euro to większe ceny towarów a niższe przychody.

  Poniżej Juncker jak mówi że w roku 2025 powstaje Armia Europejska.

  Po co Niemcom Armia Europejska jeśli chroni kraje Europejskie NATO z najsilniejszą Armią Świata czyli Armią USA ?

  Odpowiedz prosta. Niemcy chcą pozbyć się wojsk Amerykańskich z Europy, które chronią Polskę, przejąć miliardowe sumy pieniędzy jakie wpłacają kraje do NATO i mieć zbyt na swoją produkcje uzbrojenia.

  A może nowa Jałta czyli podział wpływów na terenie Polski i krajów Europy Wschodniej nastąpił w Mińsku na Białorusi kiedy to Władimir Putin spotkał się z Angelą Merkel i Prezydentem Francji ( nie zaproszono Polski ) gdzie ustalano warunki po zajęciu Krymu przez wojska rosyjskie ? Przecież te sankcję na Rosję to wielka farsa, Niemcy dalej zarabiają na gazie z Rosji, handel trwa. Gdy ostatnio doszło do blokady ekonomicznej jednego z państw koło Arabii Saudyjskiej towarów na półkach brakło do tygodnia. Tak wyglądają prawdziwe sankcje, niestety Krym Ukraiński należy już do Rosji i część Donbasu gdzie zabito 10 tysięcy ludzi a ponadto Niemcy chcą budować drugi rurociąg z Rosją, która zaatakował inny kraj a przecież są sankcję.

  Tak czy inaczej do 2025 roku praktycznie granice Polski z map można wykreślić, monety złotówek wyrzucić na złom jak i naszywki żołnierz Polski . Artykuły w Brytyjskiej prasie, chyba każde dzienniki dzisiaj to podały mają wskazywać, że Brexit i wyjście z UE było dobrym wyborem. To kolejna Enigma.

  Kto więc może pomóc niezależności Polsce i krajom słabym w Europie a no tylko USA i Trump. Amerykanie muszą zrozumieć, że przez Armię Europejską stracą wielkie pieniądze, które wpłacają kraje do NATO oraz i to jest najważniejsze w chwili kiedy już Berlin zbuduje Super Imperium ( gdyż to oni decydują o wszystkim w Brukseli ) kolejnym krokiem będzie pozbyciem się waluty dolara w transakcjach międzynarodowych z UE.

  Są więc dwie opcje, jedna Unia Europejska upada i kraje podpisują swobodne umowy handlowe oparte na umowach o międzynarodowym handlu lub zostaje jak jest UE ale Amerykanie z Polski robią swój „53” stan. Amerykanie budują nam nowe duże międzynarodowe lotnisko ( nie jak chce pan Duda aby finansowali go Chińczycy i znów Polacy byli zakładnikami komunistów z Pekinu ) oraz w robią z Polski swoją bazą naszpikowaną uzbrojeniem.

  Jeśli jednak nie. Berlin pod nazwą Unia Europejska zagarnie wszystkie słabe kraje Europy Wschodniej. Polacy będą zasuwać za łyżkę ryżu w niemieckich fabrykach i ciułać na wysokie ceny gazu, które z Rosji przypłyną przez Berlin. Aby jednak nie próbowali buntu będą mieć nad sobą Armię Europejską.

  Jeśli chodzi o Polskę będzie ciężko coś zmienić, gdyż agentura rosyjska i niemiecka jest duża , przecież w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego pana Dudy dalej pracują osoby pracujące przy byłym Prezydencie Komorowskim za którego rozmontowano Polskę Armię.

  Oto cała Polska i jej i mieszkańców przyszłość, którą potwierdzają słowa Junkera o Armii Europejskiej.
 • @Zdzich 16:03:30
  Odtrutka na lewacką propagandę! Szczery muzułmanin zrobił Niemcowi krótki wykład na temat islamizacji Europy. VIDEO. Nic tak dobrze nie służy zwalczaniu lewackiej propagandy, jak szczere słowa muzułmanina, który mówi jak jest. Przecież zaprzeczanie jego słowom lub zarzucanie mu mowy nienawiści byłoby islamofobią! Dlatego warto czasem posłuchać, co ma do powiedzenia człowiek, którego wpuszczono do Europy w ramach jej „ubogacenia”.

  Taki krótki, aczkolwiek wielce pouczający wykład, usłyszał na ulicy pewien Niemiec. Wykład zakończył się stwierdzeniem: „Twoja córka będzie nosić chustę na głowie”. I tak faktycznie będzie. Faworyzowanie islamu w Niemczech i w innych krajach Europy Zachodniej z każdym kolejnym dniem zbliża je do kalifatu, w którym pewnego dnia się obudzą.

  Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Winstona Churchilla, który jakże trafnie scharakteryzował islam: „Jak straszne są przekleństwa jakie mahometanizm nakłada na swych czcicieli! Poza fanatycznym szaleństwem, które jest tak niebezpieczne dla człowieka jak wścieklizna dla psa, jest też ta pełna strachu apatia. Efekty tego są widoczne (…) gdziekolwiek zwolennicy Proroka rządzą lub mieszkają. Upadła zmysłowość deprawuje życie z jego dostojeństwa i wytworności, następnie z jego godności i świętości. Fakt, że w prawie mahometańskim każda kobieta musi należeć do jakiegoś mężczyzny jako jego absolutna własność, musi opóźniać ostateczne zniesienie niewolnictwa do czasu, aż wiara islamu zaniknie jako siła między ludźmi. Indywidualnie muzułmanie mogą okazywać znakomite właściwości. Tysiące staje się lojalnymi i odważnymi żołnierzami Królowej; wszyscy wiedzą jak umierać; ale, wpływ tej religii paraliżuje rozwój społeczeństwa wśród tych, którzy się nią kierują. Nie ma na świecie większej siły degenerującej.”


  Film z polskimi napisami pod linkiem.

  http://wprawo.pl/2017/09/16/odtrutka-na-lewacka-propagande-szczery-muzulmanin-zrobil-niemcowi-krotki-wyklad-na-temat-islamizacji-europy-video/

  Ps..Jaka znowu odtrutka? Oni nie będą w to wierzyć nawet, jak im sami kapłani z Arabii Saudyjskiej będą recytować wersety z maczetą przy szyjach, bo panie Merkel i Tereska May, dwie wybitne znawczynie Islamu, mówią, że to religia pokoju.
 • @Zdzich 16:03:30
  W końcu właściwa reakcja! Policja aresztuje uzbrojonych terrorystów z Antify. W czwartek (14.09) na Uniwersytecie w Berkeley (Kalifornia) przemawiał konserwatywny komentator polityczny Ben Shapiro. Przewidując, że Antifa wywoła kolejne rozruchy i bijatyki, policja zakazała uczestnikom demonstracji wnoszenia niebezpiecznych narzędzi na teren uniwersytetu oraz do wyznaczonej strefy wokół kampusu. Zakaz obejmował m.in. kije, cegły, kamienie, gaz pieprzowy, tarcze, race. Terroryści z Antify nie przejęli się zakazem i pojawili się na proteście uzbrojeni. Policja aresztowała 9 osób. Jedną z aresztowanych jest Sarah Roark z San Francisco. Kobieta miała przy sobie niebezpieczne narzędzie. Niestety, policja nie poinformowała, w co uzbroiła się ta lewacka terrorystka.
  Sarah Roark, 44, of San Francisco, was arrested for carrying a banned weapon near Bancroft Way and Bowditch St. #BenAtBerkeley

  https://pbs.twimg.com/media/DJuprQ-VoAERnv1.jpg

  A teraz niespodzianka. To zdjęcie pokazuje, jakiego rodzaju zwolenników ma Hillary Clinton.

  Antifa terrorist arrested last night at Berkeley with a weapon met with Hillary Clinton

  https://pbs.twimg.com/media/DJyaRBGUIAAXNmd.jpg
 • @Zdzich 16:03:30
  Węgierska eurodeputowana niszczy Junckera w debacie o relokacji uchodźców. Zobaczcie koniecznie! VIDEO. Podczas debaty w Parlamencie Europejskim węgierska eurodeputowana w kilku słowach obnażyła głupotę szefa KE Jean-Claude Junckera. Wojna w Iraku i Syrii kończy się. Uchodźcy wracają do domów. Zaczyna się odbudowa. A Komisja Europejska z uporem maniaka chce przymusowo rozsyłać po Europie młodych byczków, którzy zostawili swoje rodziny i przyjechali tu po socjal. „Na Pana stanowisku warto czasem obejrzeć wiadomości w telewizji. Gdyby Pan to zrobił, dotarłyby do Pana dobre wieści o tym, że wojna w Iraku i Syrii kończy się” – zaczęła eurodeputowana. Czy Juncker skorzysta z jej rady i obejrzy wiadomości? I czy będzie na tyle trzeźwy, żeby je zrozumieć?

  http://wprawo.pl/2017/09/16/wegierska-eurodeputowana-niszczy-junckera-w-debacie-o-relokacji-uchodzcow-zobaczcie-koniecznie-video/
 • @Zdzich 16:03:30
  https://pics.onsizzle.com/welcome-to-sweden-rugee-lcom-sweden-who-would-believe-it-19858577.png
  Szwedzka minister grozi Polakom i Węgrom! Chce się z nami „rozprawić” za to, że nie przyjmujemy imigrantów. O tym, że Szwecja jest na skraju przepaści pisaliśmy już wielokrotnie. W kraju powstaje coraz więcej stref szariatu, w bojaźni przed islamistami policjanci odchodzą ze służby, polityka migracyjna się nie zmienia, a papież Franciszek Szwecję stawia za przykład innym krajom. Szwedzi wzięli sobie do serca słowa papieża Franciszka i chcą narzucić swoją politykę migracyjna innym krajom, w tym Polsce i Węgrom. „Narzucić” to zbyt delikatne słowo. Szwedzka minister ds. migracji Heléne Fritzon twierdzi, że jest gotowa „rozprawić się” z krajami, które nie chcą przyjmować islamskich imigrantów. Twierdzi, że pasywność Polski i Węgier w przyjmowaniu muzułmanów powinna zostać poddana pod głosowanie w Parlamencie Europejskim i w ten sposób powinno się z nami „rozprawić”. Szwedzi to kraj, którego praktycznie już nie ma. Sami w propagandowym filmie przekonują, że teraz powstał już nowy kraj, oczywiście przy udziale islamskich imigrantów. Oto wspomniany film:

  https://youtu.be/awGqleHC-S0

  Przerażające! Coraz więcej stref no-go. Szwecja kapituluje. Duma na twarzy papieża Franciszka. W Szwecji powstaje coraz więcej stref szariatu, oficjalnie „wysokiego ryzyka” i „wykluczenia”, a potocznie nazywanych „no-go”. Jeszcze do niedawna ich liczba wynosiła 53 strefy, teraz jest już ich 61. To miejsca, w praktyce przejęte przez muzułmanów, a w których boją się interweniować szwedzcy funkcjonariusze policji. Zaliczają się do nich dzielnice Sztokholmu, Goeteborga, Malmoe i dodane niedawno m.in. osiedla w Uppsali, Boras i Lund. W tych dzielnicach panuje ekstremizm religijny. To pokłosie polityki migracyjnej szefowej MSZ z Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Margot Wallström, którą w wywiadzie dla hiszpańskiego El Pais, chwali papież Franciszek za promocję multikulturalizmu. Czy w takim razie, w obliczu palonych szwedzkich flag, gwałtów islamskiego fundamentalizmu i wzrostu przestępczości o 900%, Ojciec Święty Franciszek i komunistka z MSZ odczuwają dumę?

  Ps..Papież Franciszek to lucyfer a jego zadanie to zniszczyć cywilizację i pogrążyć świat w chaosie..Patrząc co się dzieje ciągle rozmyślam o słowach babci. Mówiła w latach siedemdziesiątych iż niedługo zaczną po ziemi chodzić diabły w ludzkiej skórze. Będą to ludzie powszechnie szanowani. I teraz nie wiem co o tym myśleć ponieważ jestem sceptyczny wszelkim wizjom i przepowiedniom. Czytała ona jakieś księgi w języku rosyjskim i czasami niemieckim. Byłem dzieckiem, więc nie interesowałem się.
 • @Zdzich 16:03:30
  Filipiny to jeden z nielicznych krajów, który się nie pierd%li z wyznawcami pedofila, dają dobry przykład całemu światu i tłuką ich ile wlezie. I tak należy się z nimi obchodzić, od razu widać dużą skuteczność. Brawo Filipińczycy tak trzymać! Kula w łeb to jedyne rozwiązanie, kiedy inne zawiodły.Pyskowanie nigdy nie zastąpi męskiego strzelenia w pysk. Zatrzymajmy ten stały strumień islamistów, który już jest wpuszczany do Polski. Polska krajem ZERO muzułmanów. Ani JEDNEGO. Bo inaczej będziemy Zachodnią Europą, Syrią, Filipinami. Filipińczycy to naród rzymsko-katolicki i nie dają sobie w kaszę dmuchać, i potrafią też ciężko pracować jak Polacy. Jak widać kula w łeb to jedyne rozwiązanie, kiedy inne zawiodły. Pyskowanie, kredki, tatuaże nigdy nie zastąpi męskiego strzelenia w pysk. W innych częściach świata walki toczone przeciwko ISIS i innym muzułmańskim fanatykom i terrorystom odnoszą jak widać skutek przez wypieranie ich z zajętych terenów i likwidowanie ognisk fanatycznych islamskich kanalii chcących zawładnąć światem. Tam się to udaje bo ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy likwidując fizycznie to zagrożenie. Tylko w Europie islamiści przyjmowani są z otwartymi rekami tak jakby ludzkość oszalała i kładła dobrowolnie głowy pod topór kata !!! Tam się skończy a u nas się dopiero zacznie. Wojny domowe są zaprogramowane i żaden później nie będzie mógł powiedzieć nie wiedziałem!!! Jest jeszcze czas by pozbyć się tego islamskiego zagrożenia z Europy i Polski..ale tego już czasu nie ma za wiele !!!
 • @Zdzich 16:03:30
  Sprawę relokacji załatwią Islamiści. To oni "rozlokują" Niemców, Belgów, Francuzów, Holendrów, Szwedów, Włochów, etc.. po krajach Środkowej Europy.
 • @Zdzich 16:03:30
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/09/muzulmanie_warszawa_muranow.jpg
  To nie Londyn ani Paryż. To stolica Polski, Warszawa, osiedle Muranów [VIDEO] Mieszkanka Warszawy uwieczniła taką oto sytuację na Warszawskim Muranowie. Czy to jakaś manifestacja? A może badanie reakcji okolicznych mieszkańców? Takie obrazki z setkami uczestników dobrze znane są z miast zachodniej Europy, ale w Polsce jeszcze tego nie było.
  Film pod linkiem
  http://wolnosc24.pl/2017/09/17/to-nie-londyn-ani-paryz-to-stolica-polski-warszawa-osiedle-muranow-video/

  Ps..Wygląda na to, że islamistyczna infiltracja Polski trwa w najlepsze, co na to rząd, służby? Trzeba ich dla przykładu spałować. A jak nie chcą zrozumieć, że to jest KATOLICKA Polska to zabić. W Arabii Saudyjskiej nie wolno nawet mieć widocznego krzyżyka na szyi, więc o czym my mówimy? Kibice ! Gdzie jesteście!!! Trzeba tych kozojebców od razu ustawić do pionu. Zarąbać ich od razu żeby im się odechciało raz na zawsze robić coś takiego w Polsce. Trzeba ich pogonić, bo dziś jest ich qurwa 5 szt. a jutro 10 a pojutrze 20 i rozplenią jak robale.
 • @Zdzich 16:03:30
  Terrorysta, który podłożył bombę w londyńskim metrze był „uchodźcą”. Pod swój dach przyjęła go brytyjska rodzina. 18-latek, który jest podejrzewany o dokonanie zamachu w londyńskim metrze okazał się być „uchodźcą”. W domu brytyjskiego małżeństwa, które przyjęło go pod swój dach znaleziono broń i materiały wybuchowe. Terrorysta został aresztowany przez policję w Dover, kiedy najprawdopodobniej usiłował uciec z Wielkiej Brytanii. Dziś potwierdzono też zatrzymanie jego 21-letniego wspólnika. Po zatrzymaniu 18-latka policja najechała na dom starszego małżeństwa w Sunbury-on Thames, gdzie mieszkać miał islamski terrorysta. Dom należy do Penny i Rona Jonesów, którzy przyjęli go pod swój dach i zaopiekowali się nim. Policja ewakuowała całe sąsiedztwo. Saperzy i antyterroryści dokładnie przeszukują całą okolicę. W domu małżeństwa, które przyjęło „uchodźcę” znaleziono już 15 sztuk broni i ładunków wybuchowych. Materiały wybuchowe ukryte były w ogrodzie, a broń pod podłogą domu. Małżeństwo Jonesów od kilkudziesięciu lat prowadzi rodzinny dom dziecka. Przez te lata przyjęli i opiekowali się aż 268 dziećmi. Za swą służbę na rzecz dzieci otrzymali od Królowej Brytyjskiej Elżbiety II najwyższe odznaczenie Order Imperium Brytyjskiego ustanowiony w 1917 roku przez króla Jerzego V. Motto orderu brzmi: For God and the Empire (Za Boga i Imperium ). W ostatnich latach małżeństwo zaczęło przyjmować pod swój dach także uchodźców. Jednym z nich był aresztowany terrorysta. Okazało się, że policja zatrzymała go już dwa tygodnie wcześniej w związku z przestępstwem, którego się dopuścił. 18-latek został jednak wypuszczony. Nie wiadomo kiedy Jonesowie będą mogli wrócić do swego domu.

  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/09/order-Imperium.jpg
 • @Zdzich 16:03:30
  Podobna sytuacja jak na Filipinach gotuje się w Europie Zachodniej. Koncentracja dużych grup islamistów w określonych miastach doprowadzi do ogłoszenia kalifatu. Może to nastąpić w Szwecji czy Belgii, może Francji. Skoro z ISIS nie poradziła sobie 400 tysięczna armia syryjska, czy filipińska to z pewnością nie poradzi sobie armia belgijska czy szwedzka. Fakt posiadania dużej ilości samolotów czy czołgów i broni atomowej nie ma tu znaczenia.
 • @Zdzich 16:03:30
  To już plaga! Kolejny gwałt w Niemczech dokonany przez uchodźców! Trzech Afgańczyków w wieku 17, 18 i 27 lat dokonało napaści na kobietę w Monachium. Dwóch uchodźców zgwałciło 16-latkę, trzeci nie zdążył, bo został spłoszony przez przechodnia. Uchodźcy napadli na 16-latkę i zaciągnęli ją do pobliskiego parku. Dwóch z nich zgwałciło kobietę, trzeci stał na czatach. Nie zdążył dokonać gwałtu, bo został spłoszony przez przechodnia. Gwałciciele uciekli z miejsca zbrodni, ale szybko zostali schwytani przez policję. Okazali się to Afgańczycy w wieku 17, 18 i 27 lat. Mieszkali w obozie dla uchodźców w Höhenkirchen-Siegertsbrunn na obrzeżach Monachium. Zgwałcona 16-latka trafiła o szpitala. Zgodnie z literą prawa, nieletnim zbrodniarzom za gwałt grożą... dwa lata więzienia.


  Ps..Jaka plaga, to tylko kulturowe ubogacanie. Jaki gwałt? Goście Merkel zabawiali się tak jak umieli a gościom Merkel wolno wszystko.
  Pisze mi syn z synową z Niemiec, że ta 16 letnia jako nawiedzona lewaczka, była z "wizytą" w tym heimie dla tych azylantów, aby ich "integrować" z społeczeństwem i jak wyszła, to oni ja napadli i przelecieli we trzech choć jeden nie zdążył. Na necie można znaleźć informację o około piędziesięcioletniej kobiecie, Niemce której islamska bestia po zgwałceniu jej wbiła jej kilkoma kopniakami w drogi rodne butelkę po winie tak, że nie było jej widać. No i co im zrobią? zamkną w hotelu 5-cio gwiazdkowym? Nie dawno jakiś nachodźca wykrzyczał do kamery, że "teraz czas na Niemcy". Będą "gwałcić, zabijać, rabować i nikt im nic nie zrobi, bo policja, sądy, i ludzie nie mają jaj". Media niemieckie prześcignęły Goebbelsa w propagandzie i zatajaniu faktów o m.in. tych o gwałtach, pobiciach, morderstwach, kradzieżach itp dokonanych przez "imigrantów".
 • @Zdzich 16:03:30
  Amerykanki zaatakowane kwasem we Francji! Cztery młode amerykańskie turystki zostały w niedzielę zaatakowane kwasem solnym przez 41-letnią kobietę na głównym dworcu kolejowym Marsylii Saint-Charles - poinformowały źródła policyjne, na które powołuje się lokalny dziennik "La Provence". Według tych źródeł, jak to zawsze w lewackich źródłach sprawczyni ataku to osoba niezrównoważona psychicznie, a incydent nie ma podłoża terrorystycznego. Po ataku kobieta pozostała na miejscu; zatrzymali ją interweniujący policjanci. Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godziny 11.00 czasu miejscowego. Amerykanki w wieku 20-21, które podróżowały do Paryża, trafiły do szpitala; dwie z nich doznały poparzeń twarzy, a dwie są w stanie szoku. Nie ma informacji o zamknięciu dworca albo o zakłóceniach w ruchu pociągów.

  Ps..Czy wszyscy mówiący Allahu Akbar to chorzy psychicznie? Według mediów zachodnich wynika że tak! Ciekawe, że niebezpieczni wariaci chodzą we Francji na wolności. Należy rozumieć, że wszyscy muzułmanie to niezrównoważeni psychicznie i należy 1/4 chyba już narodu francuskiego zamknąć w psychiatryku? zawsze mówią ze sprawca niezrównoważony a potem okaże się, że ta durna baba krzyczała Allahu Akbar ? Czyli kolejna psychiczna, jest zawsze wytłumaczenie, już nie podają narodowości na sto procent wyznawca pokojowej religii. A może zdjęcie sprawczyni? Może być z czarnym paskiem na oczach. A może chociaż imię? Bo mam takie dziwne przeczucie, że to nie była rodowita francuska z rodziny od pokoleń mieszkającej we Francji? Pozostaje zadać pytanie co Amerykanki robiły w tym kraju muzułmańskim? Większość Polaków wie, że do krajów muzułmańskich nie jest zalecane podróżować. Można znaleźć w internecie listę najniebezpieczniejszych krajów europy.To Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Hiszpania, Anglia, Holandia. Jak nie musisz nie podróżuj tam ! Na amerykańskiej stronie Fox News komentarz jest:podróżujcie do Polski, tam ich ich nie wpuszczają, tam ich jeszcze w takiej ilości nie ma. Jeżeli ktoś nosi ze sobą kwas solny to ma jakiś cel. A kto atakuje kwasem po twarzy to wiemy. A jak ktoś nie wie to Marsylia od dawna opanowana jest przez muzułmanów. To już dawno stracone miasto. Przecież jak był mecz Polski w zeszłym roku to nawet polskie radia informowały gdzie przebywać a gdzie lepiej nie.
 • @Zdzich 16:03:30
  Tymczasem z Niemiec napływają nowe doniesienia o napaściach w czasie chrześcijańskiego festiwalu w Hirschaid w Bawarii. Gang imigrantów z miejscowego ośrodka dla azylantów napadł na kilkanaście dziewcząt. 3 z nich w wieku 13-17 lat zostały otoczone przez napastników, którzy próbowali je zgwałcić. Na szczęście w obronie nastolatek stanęli uczestniczący w festiwalu mężczyźni. Pomiędzy nimi, a napastnikami wybuchła bójka w wyniku, której kilka osób zostało rannych. Na tym samym festiwalu imigranci obrabowali jednego z uczestników przystawiając mu broń do głowy. Bandyci zostali jednak unieszkodliwieni przez ochronę festiwalu. Udało im się jednak zbiec, po tym jak imigrancki gang odbił ich z rąk ochroniarzy.
 • @kula Lis 67 18:33:29
  Inwazja rozwalania Chrześcijaństwa trwa! Nie jest niespodzianką dla mnie, że jednym z organizatorów jest komunistka i satanistka w jednej osobie: Hillary Clinton. ((Nie wspominając polskiego agenta, żydo-Kosiura.)

  Może nadszedł czas założyć kontra-organizację o nazwie „ANTYK”, czyli Anty-Komuniści?
 • @Zdzich 04:51:07
  "Kwestia, która musi być rozwiązana jako pierwsza, to zniesienie podziału Europy na suwerenne państwa narodowe."

  Teza jak teza. Dość abstrakcyjna, pozbawiona kontekstu. O zasadności samej tezy trudno się wypowiadać, tak samo jak trudno mówić, czy lepszy jest termometr Celsjusza, czy Fahrenheita. Liczy się mechanizm, który lepiej mierzy. Sama skala jest nieistotna.

  Za średniowiecznej Europy nie było państw narodowych, a wojny, jeśli były w jej łonie toczone, to - dziś tę kwestię oceniając - były to konflikty regionalne o ograniczonym zasięgu i przy pomocy armii najemników realizowane (pomijam najazdy Tatarów i ekspansję Turków, którzy byli wrogami całej Europy).

  Największe konflikty wystąpiły pomiędzy państwami narodowymi, więc sama teza (konieczność zniesienia państw narodowych) nie jest pozbawiona logiki. To rozwiązanie prowizoryczne, ale skuteczne. Oczywiście są lepsze metody: w oparciu o suwerenne rządy państw narodowych dążyć do konsensusu na płaszczyźnie międzynarodowej.

  Wszystko zależy od jakości realizacji i celu, jakiemu dane hasło przyświeca.

  Gdyby w 1910 r. (u progu I wojny światowej) ktoś zaproponował Europie (i światu) Unię, kierowaną wspólnym rządem i centralnie rozwiązującą spory w jej łonie występujące, pozwalającą uniknąć 37 mln ofiar (tudzież 60 mln ofiar w trakcie II w. św., głodu na Ukrainie i gułagów nie licząc), pierwszy byłbym jej zwolennikiem. Nawet gdybym miał taką unię budować razem z panią Thun.

  Oczywiście GDYBANIE to kategoria hipotetyczna i uprawianie jej służy jedynie gimnastyce umysłowej, jednak daje pewien format, pewną perspektywę: Nie zawsze to, co brzmi fatalnie (komunistyczno-marksistowskie nawoływanie do odejścia od korzeni narodowych), musi bezwzględnie być złe. Liczy się kontekst.

  Ale jeśli nie ma z kim rozmawiać (zanalizujmy np. taki oto konflikt: pomiędzy UPA/UON a administracją Polski Lubelskiej w latach 1945-1947 - nie było żadnej metody na UPA (nieuznającą ustaleń Jałty) i trzeba zastosować pewną (nieco brutalną wobec ludności cywilnej) prowizorkę: pozbawić upowców bazy materialnej. Nie sądzę, by te pół miliona przesiedlonych Łemków (jakkolwiek subiektywnie dotkniętych akcją Wisła) miało poważne pretensje do władzy PRL. Przypuszczam, że wielu z nich absolutnie rozumiało konieczność tego, co się stało. Oni też dzięki temu zostali usunięci spod władzy UPA, która od wiosek beskidzkich żądała nie tylko jadła, ale także rekruta. (A może też dzięki Akcji Wisła nie doszło do rozciągnięcia bestialstwa z Wołynia na Łemkowszczyznę w latach powojennych? Nie wiemy, ale niewykluczone, że tak by się stało. Nastroje w tej grupie etnicznej były po 45 r. wyraźnie pacyfistyczne i poparcie wśród nich dla UPA z każdym miesiącem spadało - a ci, którzy utożsamiali się raczej z prawosławiem i Ukrainą, wyjechali tam w 1945 r.). Niekiedy prowizoryczne rozwiązania są nad wyraz skuteczne.

  Gdyby wskutek realizacji nawoływań do państwa narodowego miało dość w Polsce do czegoś takiego, jak III Rzesza, trzeba byłoby być krytycznym.

  Na razie jednak poruszenie tematu odszkodowań na forum międzynarodowym - to nie rewanżyzm. To próba przywrócenia elementarnej sprawiedliwości dla ludzi, którzy wskutek tej wojny potrafili wszystko i dziś mają 300 euro emerytury (niektórzy znacznie mniej). Jednocześnie emerytura w kraju, który był tej wojny sprawcą, jest 4 razy wyższa.
 • @maharaja 09:57:40
  Od samych początków historii nowożytnej świat nasz został podzielony na rzymski oraz barbarzyński. To właśnie w tym czasie (świecki!) Karol Wielki zbudował imperium ze zlepka wielu podbitych plemion i ziem, w których nie wygasły ani poczucie odrębności, ani tęsknota za samodzielnością. Zunifikował on to imperium nazwane Europa najtrwalszym fundamentem jedności: wspólnotą wiary i kultury chrześcijańskiej. Innymi słowami, zbudował Europejską Cywilizację Chrześcijańską, której my jesteśmy synami. Potem dopiero przyszli Żydzi, aby przejąć to imperium we własne ręce i na wzór tego imperium utworzyli Unię Europejską.

  Chrześcijaństwo jest strukturą kosmopolityczną , która dała nam najwyższy poziom rozwoju ludzkiej cywilizacji na tej Ziemi. Potem przyszli Żydzi i na wzór tej struktury utworzyli Nowy Porządek Świata (NWO).

  Jeśli teraz mamy zmodernizować po Karolu Wielkim „podział Europy na suwerenne państwa narodowe" wg planów Unii Europejskiej, czyli zlikwidować Chrześcijaństwo, to powstaje podstawowe pytanie: DLACZEGO?

  Zdaje się, że odpowiedź podsunął Yosef Ovadia, Naczelny Rabin Izraela: "Goje rodzą się tylko po to, aby nam służyć.”
 • @Zdzich 04:51:07
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/09/18/825/360/feb5d0f06adb4ffaaf382832f63d1eaf.jpeg

  Gadowski: Nie możemy pozwolić, aby w przestrzeni publicznej pojawiali się modlący muzułmanie. Oni stosują strategię „stopy w drzwiach”. Będąc w 2015 roku w Syrii widziałem plany, na których był wyrysowany szlak przez Białoruś i Polskę. Nie był on dotychczas wykorzystywany m.in. dlatego, że były otwarte łatwiejsze szlaki. Dzisiaj nawet Lampedusa jest dobrze strzeżona, więc naturalną koleją rzeczy jest to, że będą udrożniane nowe szlaki. m.in. szlak przez Polskę mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Witold Gadowski. wPolityce.pl: W internecie pojawiło się wideo, na którym widać grupkę pięciu muzułmanów, którzy się modlą przed blokiem w centrum Warszawy. To tylko niewinna sytuacja, czy jest się czym rzeczywiście niepokoić?
  Witold Gadowski: Z pewnością powinniśmy się temu z uwagą przyglądać. Ze źródeł zbliżonych do meczetu przy ul. Wiertniczej wiem, że są to ludzie, którzy uczestniczą również w modlitwach w meczecie. Nie była więc to żadna prowokacja. Nie możemy pozwolić, aby w przestrzeni publicznej pojawiali się modlący muzułmanie. Pamiętajmy, że stosują oni strategię „stopy w drzwiach”. Jeżeli uda im się zmieścić stopę, to wepchną kolano, później całą nogę, a koniec wejdą przez otwarte drzwi.
  Dlaczego to jest tak ważne?
  Trzeba podkreślić, że to była manifestacja, a od tego muzułmanie mają meczety i domy modlitwy. Publiczne modły są wyrazem manifestacji ponieważ islam, to nie tylko religia, ale przede wszystkim także projekt prawny, polityczny i społeczny. Za każdym razem, kiedy muzułmanie publicznie się modlą w określonym miejscu, to tym samym manifestują, że dana ziemia należy do Allaha.
  Państwo powinno jakoś zareagować?
  Jeżeli w polskiej przestrzeni publicznej muzułmanie w dalszym ciągu będą manifestować swój islam, to powinny zostać wyciągnięte konkretne konsekwencje. Jest kilka ustaw, które porządkują pojawianie się określonych grup w przestrzeni publicznej i muzułmanie nie powinni być z tego wyłączeni. Powinniśmy zareagować stosując wszelkie narzędzia administracyjno-prawne do tego, żeby wyznawców islamu nauczyć naszej kultury prawnej. Muzułmanie muszą zdawać sobie sprawę, że w państwie polskim prawo szariatu nie ma prawa bytu. Trzeba im to dać do zrozumienia, ponieważ w ich przekonaniu szariat jest prawem nadrzędnym wobec polskiego prawa.
  Nie trudno sobie wyobrazić jaka byłaby reakacja wszelkiej maści organizacji walczących o tolerancję…
  Nie możemy zwracać uwagi na te krzyki. Mamy do wyboru dwa wyjścia: albo doprowadzimy do sytuacji jaka ma miejsce obecnie na Zachodzie i której nie da się już cofnąć, albo możemy to poskromić w zarodku. Jestem zwolennikiem radykalnego poskromienia tego zjawiska, oczywiście w sposób zgodny z prawem.
  Wielokrotnie mówił Pan o transferach pieniędzy m.in. z Arabii Saudyjskiej, które trafiąją chociażby do europejskich dziennikarzy, którzy w określony sposób mają pisać o islamie. Pieniądze z Zatoki Perskiej mają trafiąć również do Polski.
  Tak, ale nie tylko Arabia Saudyjska wysyła pieniądze do środowisk muzułmańskich w Polsce. Pieniądze, które odbierane są w reklamówkach i teczkach płyną również z Pakistanu, Turcji i Kataru.
  Do kogo one trafiają?
  Odbiorcami są konkretne kręgi środowisk muzułmańskich, ale również znane nam oficjalne organizacje muzułmańskie, które nie rozliczają się z tych pieniędzy. Są jeszcze kręgi m.in. radykalnych czeczeńskich wahabitów.
  Czy polskie służby dostatecznie monitorują te środowiska?
  Sądząc po tym co dzieje się wśród malezyjskich inwestorów w Warszawie, to nie ma nad tym dostatecznej kontroli. W stolicy powstaje właśnie zamknięte osiedle malezyjskie, przeznaczone wyłącznie dla wyznawców islamu. Będzie tam również dom modlitwy, który budowany jest bez jakichkolwiek zezwoleń.
  Media informowały niedawno, że przy granicy z Polską zatrzymano ciężarówkę wiozącą 51 imigrantów. Z kolei „Berliner Zeitung” alarmuje, że nowy szlak uchodźczy może prowadzić przez Polskę. Jest takie ryzyko?
  Będąc w 2015 roku w Syrii widziałem plany, na których był wyrysowany szlak przez Białoruś i Polskę. Nie był on dotychczas wykorzystywany m.in. dlatego, że były otwarte łatwiejsze szlaki. Dzisiaj nawet Lampedusa jest dobrze strzeżona, więc naturalną koleją rzeczy jest to, że będą udrożniane nowe szlaki. m.in. szlak przez Polskę. Już dzisiaj na Białorusi jest co najmniej kilkanaście tysięcy emigrantów z Kaukazu, których część jest tam legalnie, a część nie. Wszystko oczywiście za wiedzą władz rosyjskich, które w odpowiedni sposób kierują tymi osobami. Pełnią oni rolę czynnika destabilizującego. Wyobraźmy sobie do czego dojdzie, jeżeli wszyscy naraz ruszą w stronę Polski bądź państw bałtyckich. Z której strony grozi nam największe niebezpieczeństwo? Ze strony środowisk muzułmańskich obecnych już w Polsce, czy jednak osób, które mogą dostać się do naszego kraju z Zachodu?
  Najgroźniejsze dla nas są środowiska niemieckich salafitów, którzy swobodnie przenikają na nasze terytorium. Można ich często dostrzec w dni weekendowe w warszawskich galeriach handlowych. To jest największe zagrożenie. Drugim kierunkiem zagrożenia są wahabici, którzy mogą swobodnie przybywać ze Skandynawii. To są większe zagrożenia niż nasze rodzime środowiska muzułmańskie, które są skonfliktowane i zwalczają się wzajemnie. O wpływy w Polsce rywalizują Arabia Saudyjska, Pakistan, Turcja i Malezja. Rywalizacja pomiędzy tymi państwami rodzi donosicielstwo i dzięki temu służby mają pewien poziom poinformowania. Jest jeszcze jeden niebezpieczny proceder, na który nie zwraca się dostatecznej uwagi, a mianowicie młodzież tatarska, która wysyłana jest na stypendia do Arabii Saudyjskiej. Młodzi ludzie są tam radykalizowani, można powiedzieć, że przechodzą tam swoiste pranie mózgu. Trzeba mieć to na uwadze.
  Rozmawiał Kamil Kwiatek

  Ps..A skąd to bydło się tam wzięło? Należy z tym zrobić porządek! A co na to nasz rząd?. Kto pozwala żeby muzułmanie leżeli na chodniku w Polsce ? łapankę zrobić i wysłać tam skąd przyleźli ...Zgadzam się z Gadowskim zdelegalizować Islam w Polsce jako ideologię zbrodniczą!, tak jak nazizm. 100% racji, ulice nie są od odprawiania islamskich modłów, policja powinna ich namierzyć i w razie powtórki ukarać. Daj diabłu palec weźmie rękę.
  Zdjęcie zrobiono na osiedlu Muranów w Warszawie - film :

  https://ndie.pl/tymczasem-w-warszawie-na-osiedlu-muranow/

  Widocznie warszawiacy chcą być "ubogacani". Trzeba im powiedzieć, gdzie jest ich miejsce, bo będą robić co będą chcieli. Uchylili drzwi, teraz czekają na reakcję czy będą mogli je otworzyć szerzej.
 • @Zdzich 18:40:59
  http://wolnosc24.pl/wp-content/uploads/2017/09/niemcy_irakijczycy_wolnosc24.jpg48

  Irakijczyków zniknęło z ośrodka w Eisenhuettenstadt. Jak to się stało? Niemal wszyscy Irakijczycy zatrzymani w nocy z piątku na sobotę w Brandenburgii, blisko granicy z Polską, zniknęli z ośrodka dla uchodźców w Eisenhuettenstadt; przewieziono ich tam po wykryciu nielegalnego przekroczenia granicy podaje „Berliner Zeitung”. W ośrodku w Eisenhuettenstadt na południe od Frankfurtu nad Odrą pozostało dwóch z 50 Irakijczyków zatrzymanych na autostradzie A12 nieopodal granicy z Polską. Według dziennika „Berliner Zeitung” są to nastolatek podróżujący bez opiekunów oraz jeszcze jedna osoba, która schowała się pod łóżkiem. Gazeta pisze w poniedziałek, że pozostali migranci zostali prawdopodobnie zabrani z ośrodka przez krewnych mieszkających w innych częściach Niemiec. „Pokoje są puste” powiedział kierownik placówki Frank Nuernberger. Niemiecka policja w nocy z piątku na sobotę zatrzymała jadącą w kierunku Berlina ciężarówkę na autostradzie A12 w okolicach zjazdu na Muellrose, ok. 10 km od granicy z Polską. 46-letni Turek kierowca pojazdu trafił do aresztu. W areszcie przebywa też 26-letni Syryjczyk, podejrzany o współpracę z przemytnikami, który jako jedyny z grupy miał dokument tożsamości. Z ustaleń policji wynika, że migranci byli wcześniej zarejestrowani w Rumunii. Ich odciski palców znajdują się w europejskim systemie komputerowym Eurodac pisze „Berliner Zeitung”. Zgodnie z tzw. systemem dublińskim powinni zostać odesłani do Rumunii. Według gazety, niemiecka policja obawia się, że przemytnicy ludzi będą w coraz większym stopniu wykorzystywać tzw. trasę wschodnią, biegnącą przez Słowację i Polskę bądź Czechy. W minionych tygodniach na terenie Niemiec zatrzymano kilka grup migrantów z tego kierunku. Kilka dni wcześniej po niemieckiej stronie granicy w Bad Muskau na terenie kraju związkowego Saksonia zatrzymano 40 Irakijczyków. Z zeznań migrantów wynika, że przemytnicy dowieźli ich ciężarówką z Turcji w pobliże polskiego przejścia granicznego w Łęknicy.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY