Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
471 postów 367 komentarzy

Superklaster

Romuald Kałwa - Polak

Handel pozwoleniami na emisję CO2 - wielki globalny przekręt

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dwutlenek węgla jest gazem potrzebnym do życia, a "gospodarowanie nim", to wchodzenie w rolę Boga.

 

imageW 2012 r. Gary Harrington, mieszkaniec stanu Oregon w USA, został skazany na 30 dni więzienia oraz 1500 dolarów grzywny za nielegalnie gromadzenie wody deszczowej. Woda „spadała” wprost na ziemię. Gdyby zbierał ją z rynny, nie popełniłby „przestępstwa”.
„Uprawnienia do emisji CO2 to element Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETS) są instrumentem do realizacji europejskiej polityki klimatyczno- energetycznej, co polega na tym, że pewne podmioty działające na rynku, jak elektrownie, linie lotnicze, przemysł – wszyscy emitenci CO2 – muszą zapłacić za tonę gazu wypuszczanego do atmosfery. Cena jest ustalana przez rynek, ale wolumen, czyli możliwość zakupu uprawnień do emisji CO2, jest sztywno ustawiany przez Unię Europejską: Im więcej tych uprawnień kraj musi kupić, a przecież korzysta tutaj z pewnego ograniczonego rynku, tym bardziej wpływa to na wysokość ceny.
Uprawnienie do emisji dwutlenku węgla wynika z czegoś, co nazywa się Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji. Poniżej tabela pokazująca emisję oraz wzrost/obniżenie handlu CO2 w Unii Europejskiej:
image
Dane przedsiębiorstwo jest zobowiązane do raportowania emisji, tzn. ile wyemituje ton CO2, bo podstawową jednostką jest tona, tyle musi zakupić uprawnień do emisji, ponieważ korzysta z ograniczonego rynku; jeśli wyemituje dużo gazu, to nagle znajdzie się duża potrzeba zakupu prawa do emisji na rynku, dużo podmiotów, więc to (popyt) będzie kształtował nam cenę.
Początkowo Komisja Europejska zakładała, że cena może wynosić nawet 38 euro za każdą tonę wyemitowanego CO2. Niemniej rynek pokazuje, że ta cena kształtuje się wokół poziomu 5 euro, czasami mniej. Obecnie, na początku 2017 roku, cena ta wynosi 6,5 euro za każdą tonę CO2 wyemitowaną do atmosfery.
Te uprawnienia są dodatkowym ciężarem dla funkcjonujących na rynku elektrowni, które wykorzystują źródła kopalne, węglowe, które powodują tą emisję. Ma to spowodować, że w pewnym momencie, przestanie się opłacać z określonego rodzaju paliw kopalnych, które nie mieszczą się w europejskiej polityce klimatyczno-energetycznej i mają doprowadzić do wyrzucenia tych podmiotów z rynku.
Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdy nagle Komisja Europejska ustawi ten limit, poziom, na niedostatecznym poziomie, co będzie kształtować cenę i powodować, że opłacalność wytwarzania w określonych technologiach będzie bardzo słaba i będzie to nieopłacalne. Spowoduje „odstawienie” pewnych jednostek i zastąpienia ich innymi” - mówił w 2017 r. dla Polskiego Radia ekspert ds. energetyki dr Maciej Sokołowski.
Źródło: https://www.polskieradio.pl/42/5726/Artykul/1730061,Uprawnienia-do-emisji-CO2
                                                    ***
         Krótka chronologia handlu emisjami dwutlenku węgla
„Pierwsze próby wyeliminowania szkodliwych związków z powietrza, za pomocą regulacji prawnych, zostały podjęte w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX wieku. W roku 1982, za prezydentury Ronalda Reagana, wprowadzono pionierski program regulacji poziomu zanieczyszczenia za pomocą handlu emisjami tetraetyloołowiu.
(...)
Regulacje dotyczące ograniczenia emisji CO2 po raz pierwszy pojawiły się w Protokole z Kioto w grudniu 1997 roku, ale na jego wejście w życie trzeba było poczekać aż do 16 lutego 2005 roku, bowiem dopiero trzy miesiące wcześniej (4 listopada 2004 roku), został on ratyfikowany przez Rosję i zyskał status prawa międzynarodowego. Aktualnie członkami Protokołu z Kioto są 192 państwa. Co ciekawe, protokół został podpisany przez Stany Zjednoczone, ale nie został przez nie ratyfikowany”.
(...)
Polska obecnie jest członkiem protokołu z Kioto, a handel emisjami unormowany jest przez ustawę z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Ustawa ta jest wynikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wynikającej z tego konieczności dostosowania prawa krajowego do unijnego (w tym przypadku była to dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu i Rady Europy).
(...)
W Polsce między innymi na podstawie zobowiązań przyjętych w konkluzjach Rady Europejskiej z 8–9 marca 2007 roku dotyczących ograniczenia emisji GC o 20% do 2020 r., poprawy efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. oraz zwiększenia udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych jako celu na poziomie 20% do roku 2020., Polityki Ekologicznej Państwa, Polityki Energetycznej Państwa, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2015 oraz dyrektywy UE nr 2004/8/WE z 11 lutego 2004 roku w sprawie wspierania Kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii, w lipcu 2008 roku Rada Ministrów określiła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji Dwutlenku Węgla na lata 2008-2012. Ustalono w nim ogólną liczbę uprawnień przyznaną na ten okres na poziomie
1.042.576.975.
Źródło: portal Odnawialne-Firmy https://www.odnawialne-firmy.pl/wiadomosci/pokaz/73,handel-emisjami-co2
       Kto wymyślił i kto popiera handel emisjami dwutlenku węgla?
Handel emisjami to coś bardzo podobnego do podatku węglowego, który popierał noblista i idol konserwatywnych liberałów (konserwatywny liberał to sama w sobie sprzeczna figura retoryczna), Milton Friedman, czy wymienieni na Wikipedii najbardziej wpływowi ludzie świata:
- Elon Musk (producent Tesli – elektrycznych samochodów – ciekawe skąd będzie brał dla nich prąd, i czy wie, że jego rakiety również trują powietrze?
- Noam Chomsky – filozof i działacz polityczny żydowskiego pochodzenia
- Michael Bloomberg – jeden z najbogatszych ludzi świata i były burmistrz Nowego Jorku
- Alan Greenspan – wieloletni szef FED – systemu rezerwy federalnej emitującej puste pieniądze na kredyt – oczywiście ma żydowskie pochodzenie – a jakżeby inaczej...
- Jeffrey Sachs – znany na całym świecie ekonomista, nauczyciel Leszka Balcerowicza i rzeczywisty twórca gospodarczej transformacji ustrojowej w Polsce, która jak wiemy, była katastrofą i związana z niszczeniem polskiej gospodarki
- Bill Gates – jeden z najbogatszych ludzi świata i twórca systemu Windows.
„Aby osiągnąć ogólny cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., sektory objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) muszą ograniczyć emisje o 43 proc. w porównaniu z poziomem z 2005 r.” – czytamy na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_pl
Tylko jak pogodzić wzrastającą liczbę emigrantów, wzrost demograficzny czy cywilizacyjny krajów nie tylko Europy, ale i całego świata z twierdzeniami, że handel emisjami dwutlenku węgla tylko czasowo ograniczy wzrost gospodarczy? To oksymoron – zdanie wewnętrznie sprzeczne.
By ograniczenie emisji dwutlenku węgla było możliwe, należy ograniczyć liczbę ludności świata. Od czego zacząć? Np. od straszenia ludzi smogiem, aby nie protestowali przeciwko systemowi handlu emisjami i rosnącym cenom prądu, przy czym nie ważne jest, że dwutlenek węgla jest gazem potrzebnym do życia dla roślin, i tu ciekawostka: Chińczycy z jednej strony degradują środowisko naturalne, z drugiej zalesiają ogromne tereny, które potrzebują substancji odżywczych dla roślin, a taką niezbędną „substancją” jest związek chemiczny – dwutlenek węgla, bez którego nie urośnie żadna roślina.
                        Dlaczego to jest robione tak głupio?
Dlaczego więc na całym świecie nie promować zalesiania? No bo tu nie chodzi o ratowanie świata, ale o depopulację liczby ludności na świecie, o podcinanie skrzydeł – utrudnianie życia – czego możni tego świata bardzo się boją, bo wiadomo, że gdzie dużo różnych dobrze funkcjonujących kultur, tam utrudniona kontrola nad jednostką i całymi grupami społecznymi. Tymczasem poczucie władzy daje niszczenia i robienia zła, a nie dobra. Kończmy tę, pewnie naiwną dla wielu dygresję, i zastanówmy się, do kogo „idą” pieniądze za kupno emisji, za którą to płaci np. w cenach chleba, telewizora, płyty kompaktowej czy wyrobów stalowych, np. kranów łazienkowych, każdy Polak.
   „Gdzie trafią miliardy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2?
W 2013 roku rząd będzie miał dodatkowo do dyspozycji ponad 5 mld zł ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2 - wynika z szacunków firmy doradczej Ernst & Young, cytowanych przez "Rzeczpospolitą".
Według prognoz Ernst & Young w 2015 roku budżet pozyska 7,4 mld zł, natomiast w 2020 roku – 13,3 mld zł.
Komisja Europejska nie narzuca krajom członkowskim sposobu wykorzystania tych środków. Określone zostało jedynie, że połowa uzyskanych przychodów z aukcji powinna być przekazana na już dofinansowanie inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń lub też na wsparcie dla rodzin, które najbardziej dotkliwie odczują skutki prowadzonej przez Unię polityki ochrony klimatu.
"Rz" zastanawia się, co zatem rząd zrobi z pozostałymi do dyspozycji miliardami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Jednym z rozwiązań mogłoby być obniżenie stawki podatku VAT.
Jednak cytowani przez dziennik eksperci ostrzegają, że pokusa, by załatać koleją dziurę w budżecie kraju, będzie bardzo duża. Poza tym na pieniądze z aukcji liczy też energetyka” pisała w 2011 roku „Rzeczpospolita” i jej Wirtualny Nowy Przemysł: https://energetyka.wnp.pl/gdzie-trafia-miliardy-ze-sprzedazy-uprawnien-do-emisji-co2,131745_1_0_0.html
                                                    Jest tylko jedno „ale”
Portal WNP 27 marca 2018 roku pisał, że „Ceny uprawnień do emisji CO2 przebiły 13 euro”*, tymczasem w grudniu 2018 r., przekroczyły już 24 euro, co widzimy wykresie umieszczonym na portalu „Handel emisjami”:
image
Źródło: https://handel-emisjami-co2.cire.pl/st,34,514,me,0,0,0,0,0,ceny-uprawnien-do-emisji-co2.html
Pamiętajmy, że to normalne, że rozwijająca się gospodarka potrzebuje energii, a w naszej szerokości geograficznej nie dostarczy jej energia słoneczna ani wiatrowa, czy atomowa.
 Na poprawę humoru trochę teorii spiskowych, oczywiście nieprawdziwych:
Cyberpunk to fantastyczna wizja zdegenerowanej przyszłości, gdzie tzw. zwykły człowiek (umieszczony w miastach – państwach, które obecnie są faktycznie prądem urbanizacyjnym) podporządkowany jest idei technologii i dysponującej nią władzy. Te czasy już nadeszły. Szpiegujący program android obecny w prawie każdym smartfonie, to naprawdę „mały” problem. O Twoim życiu zaczyna decydować Nowy Porządek Świata, który chce, abyś został wyeliminowany. Bogaci i źli ludzie maja wszystko. Z nudów muszą wywołują wojny, tworzą różne ideologie, prądy, idee i struktury służące do ich realizacji. Ty masz być tylko trybikiem w maszynie. Ale udostępniając ten artykuł, możesz stać się jak ziarenko piasku – który utrudni samozwańczym władcom tego świata, pogardę dla takich jak My. Możesz kształtować rzeczywistość. Nie daj się. Od czasów transformacji ustrojowej Polacy poddani są eksterminacji ekonomicznej. Czas przerwać ten proces i spowodować, by utrudniający życie zwykłym ludziom tzw. wielcy tego świata, przestali decydować o naszym życiu, naszym cierpieniu i „sukcesie”. Otwórz umysł swoim sąsiadom i znajomym. Czy chcesz płacić za deszczówkę, by spełniło się żądanie władz szwajcarskiego koncernu Nestle, sprywatyzowania źródeł wody? Czy chcesz iść do więzienia za picie wody z rzeki i pieczenie kiełbasek na ognisku?
No i co ma zrobić rząd. Polacy łupienia i ograniczania wolności przez Unię Europejską, jak i członkostwa Polski w tej instytucji będą bronić jak niepodległości, chociaż polityka krajów stanowiących rdzeń tej struktury będzie ich ograniczać. W dodatku, jak nie opłacająca naszych skorumpowanych polityków Unia, to rosyjskie KGB lub GRU, niemieckie BND, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego Chińskiej Republiki Ludowej, ukraińskie SBU, albo amerykańskie CIA lub DIA – wywiad wojskowy. W dodatku każdy kto płaci dolarem, funtem, euro, jenem, frankiem szwajcarskim i juanem, przyczynia się do wzrostu gospodarek tych krajów.
 
System waluty złotej (parytet złota) również jest idiotyczny, ale tego Korwin – Mikke, domagający się wzrostu analfabetyzmu wśród Polaków, Wam nie powie. System handlu emisjami gazów cieplarnianych zawiera w sobie najgorsze cechy kapitalizmu i komunizmu. To gorzej jak działalność prywaciarzy w komunizmie. Wolny rynek handlu emisjami kształtowany przez międzynarodowe ograniczenia i dyktat najsilniejszych państw nie jest nawet śmieszny. To powolna degradacja gospodarki, rozwoju, i zniewolenia krajów z rozwijającą się gospodarką, do funkcjonowania której potrzeba dużo energii. Myślicie Państwo, ze twórcy tych idei nie wiedza jakie będą tego konsekwencje? Wiedzą dobrze, ale poza Czytelnikami paru patriotycznych portali, kogo to interesuje...
* https://energetyka.wnp.pl/ceny-uprawnien-do-emisji-co2-przebily-13-euro,320339_1_0_0.html

KOMENTARZE

 • @Krystyna Trzcińska 09:15:56
  Zgadza się.
 • OPODATKUJMY POWIETRZE, KTÓRYM ODDYCHAJĄ ... I POWIEDZEMY IM, ŻE TO zmniejszy emisje CO2 i że to jest DLA RATOWANIA PLANETY....
  .


  Jest to po prostu kolejny chwyt zagrabiania pieniędzy przez rząd.


  Stwórca Stworzył dla nas wszystko za darmo i Ofiarował to wszystko wszystkim Swoim Stworzeniom za darmo !!!!!


  Miał tylko jedną prośbę - Aby o Nim pamiętać i aby nie modlić się do STWORZENIA, tylko do Stwórcy = Ojca Wszystkiego !!!!  A złodzieje OPODATKOWALI już darmową:


  WODĘ lądową, która sama z nieba leci,
  ŻYNOŚĆ, która sama w lasach, na stepach i w morzach rośnie (zwieryna łowna)

  ZIEMIĘ, której nikt nie wyprodukował
  LASY, które same rosną
  SCHRONIENIE,
  ELEKTRYCZNOŚĆ, której nikt nie produkuje bo jest wszechobecna,

  PRACĘ, która należy tylko do pracownika

  PRZEMIESZCZANIE SIĘ - wolność osobista

  WESELA,
  NARODZINY,
  WYCHOWANIE DZIECI,

  CHOROBY,
  LECZENIE,
  UMIERANIE i ŚMIERĆ,


  aż w końcu przyszedł czas na podatki za WODĘ deszczową

  i za POWIETRZE - za ODDYCHANIE !!!


  NIEWOLNIKU CO CIĘ MOŻE PRZEBUDZIĆ Z GŁĘBOKIEGO SNU ????!!


  OWCE i BARANY ZAWSZE PROWADZONE SĄ NAJPIERW NA STRZYŻENIE, A POTEM DO RZEŹNI NA UBÓJ !!!!!!  Urodzony Wolnym...
  opodatkowany na śmierć (do do śmierci)

  http://www.foulmouthshirts.com/T_SHIRT_D/PATRIOTIC_POLITICAL/thumbnails/bigBORN_FREE_TAXED_TO_DEATH.jpg


  https://i.imgflip.com/1j3k91.jpg


  https://atokenmanblog.files.wordpress.com/2015/11/carbon-tax-air-we-breathe.jpg
  .
 • @Romuald Kałwa 09:21:07
  http://niezaleznacdn.pl/imgcache/750x430/w//uploads/galeria/251675/dvf0yzvx0aaqary.jpg

  http://niezaleznacdn.pl/imgcache/750x430/w//uploads/galeria/251675/dvgrlikw0aexd0.jpg

  http://niezaleznacdn.pl/imgcache/750x430/w//uploads/galeria/251675/dvgrikqw0aah-to.jpg  http://niezalezna.pl/forum/251675-krajobraz-po-tsunami-u-wybrzezy-indonezji-przeraza-zobaczcie-te-szokujace-zdjecia-foto-9150

  Indonezja powinna wyłączyć swoje wulkany w ramach ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To skandal, że Krakatoa jest nadal czynny, gdzie są ekolodzy? Greenpeace i ekolodzy, a przede wszystkim komisarze UE i posłowie do PE, powinni coś zrobić z tymi wulkanami na Islandii, Sycylii, w Indonezji. Siadanie na nich nie gwarantuje zatkania. Poza tym należy prewencyjnie wyciąć lasy w Kalifornii, Portugalii, busz w Australii, żeby nie było tych ciągłych pożarów. Nawet w Szwecji się paliło, więc trzeba wcześnie przewidywać zagrożenie. Jak chcą mieć lasy to niech płacą opłaty za ewentualne zadymianie i zatruwanie atmosfery. Pieniądze do Brukseli. A tak nawiasem, to w rejonie gdzie było tsunami to ludzie nic się nie uczą. Nadal budują się blisko brzegów i liczą, że skoro tsunami było tysiąc razy to już więcej nie będzie.
 • CO2
  Szanuje ten wpis jak niewiele innych bo odzwierciedla część prawdy zakamuflowanej rzeczywistosci swiata, ale jest jedna rzecz. Być może nie mam prawa osądzać , ale widząc wspołczesnego "cywilizowanego" na niekorzysć kazdego czlowieka, obywatela to oprocz kapitalistycznej ideologii cywilizowanego narodu, ludzie jako jednostki mentalnie nie wyszli jeszcze z jaskiń.

  To powoduje ze za wygodę, ten stan w Europie i na zachodzie nawet iluzyjnej korzyści i bogactwa, nikt się nie postawi , a przez żarcie i psychotropy,technologie i piekielną triade, sa tak zdebilizowani i kontrolowani że ani myślą swojemu Panu się przeciwstawić.

  Technologia łączy komunistów i kapitalistów, tworząc technokrację czyli dyktaturę naukową, a dyktatura jakakolwiek czy faszystowska czy inna pozostaje dyktaturą z tym samym celem.


  Wojna obecnie jest realnym zagrozeniem bez prorokowania, gdyż patrząc na zjawisko 2 wojen swiatowych i kamuflażu Izraela oraz zimną wojnę i współczesne zagrozenie konfliktem łaczy je jedno. Totalne przekształcenie gospodarki na inne źródła energii oraz rozwój technologii.

  Te konflikty były spowodowane w duzym stopniu rewolucjami technologicznymi i produkcyjnymi oraz sposobami osiągania z nich korzyści czyli kapitału finansowego i produkcyjnego.
 • @Romuald Kałwa 09:21:07
  Globalne kłamstwo, globalne zastraszanie ludzi przez tych, którzy chcą przejąć rolę Boga. Zabawa w Boga zawsze kończy się źle. Gdyż już w mitologiach można zobaczyć, że tam gdzie było więcej niż jeden Bóg zawsze trwała rzeź bóstw między sobą o prym. Zmiany klimatyczne są faktem. Każde dziecko wie, że w nocy jest zimniej niż w południe oraz, że latem jest cieplej niż zimą. Nie ma żadnego globalnego ocieplenia to są normalne zmiany klimatu trwające od zawsze. Wielu widzi w tym interes.Jedni na handlu CO2, drudzy na możliwościach sterowania społeczeństwem , jeszcze inni na produkcji tzw.energii odnawialnej, a co za tym idzie? Powiększanie przepaści między kastą a pospólstwem,bo kto w konsekwencji za to będzie płacił? Twierdzenie, że ktoś jest wstanie przewidzieć, że za 50 lat nastąpi katastrofa z powodu "efektu cieplarnianego", to właściwie pycha wołająca o pomstę do Nieba i skrajnie nieprofesjonalne jeśli chodzi o "warsztat" naukowy tezy, no cóż papier jest cierpliwy ...Więc pewnie zdecydowanie łatwiej "przewidzieć", czy za 30 dni w jakimś miejscu na globie będzie padał śnieg, czy deszcz niż "ekstrapolować" CO2 na 50 lat na przód. Były poważne, naukowe przewidywania ,że miasta przestaną się rozwijać z powodu zalegającego nawozu końskiego, bo transport był wówczas oparty o dorożki. Znakomity film. Cała wiedza o największym kłamstwie dzisiejszych czasów - w pigułce. Ostatnie słowo: Uważajcie! - jest tu najważniejsze, bo wypowiadającym się naukowcom (tym prawdziwym!) chodzi wszak o przezwyciężenie ociężałości umysłowej tzw. lemingów, globalnych lemingów. Bo czy np. promotorzy niewoli, zaprowadzanej właśnie dzięki klimatycznemu kłamstwu, obliczyli już i czy powiedzą ludziom, w jaki sposób człowiek przyszłości zamierza zutylizować te gigantyczne fermy wiatraków, zbudowane wszak z materiału o wiele, wiele bardziej opornego niż torebka z polietylenu? Jak zutylizuje się zużyte ogniwa foto-woltaiczne? Ile energii będzie na to potrzebne? I skąd ją "oni" wezmą? Absurd goni tu absurd, a słowa otrzeźwienia są zakrzykiwane. To prawdziwy totalitaryzm, bezduszny i cyniczny. A jak pogrzebać głębiej, okazuje się, że ma on proweniencję... no, niestety - demoniczną. Eko energia. Pewnie fotowoltaika. Ciekawe ile kosztuje wytworzenie takiego ogniwa fotowoltaicznego, ile do tego potrzeba rzadkich pierwiastków, które ktoś musi z ziemi wykopać w Afryce. Tam ludzie pracują w niewolniczych warunkach no ale tego nie widać więc jest fajnie. Elektromobilność też jest czysta prąd jest z gniazdka. A ile kosztuje wytworzenie tych potężnych akumulatorów, które po kilku latach są do wyrzucenia ? Elektrownia jądrowa też jest czysta bo nie kopci. Tylko co potem zrobić z odpadami promieniotwórczymi przez następne 1000 lat. A te wulkany ? Może je zatkamy aby nie smrodziły ? A Niemieckie elektrownie przy naszej granicy ? Na pewno pachną fiołkami. Najlepiej przesiąść się na rowery. Musimy ograniczyć tylko kto pierwszy, od kogo zaczniemy? Pewnie od nas, jak zwykle.

  https://youtu.be/aUU3Gsf7M_U
 • @Romuald Kałwa 09:21:07
  Nie ważne ile CO2, ważne kto bierze pieniądze. Zarządcy Polską są bardziej "święci od papieża" i zaciekle realizują wytyczne bandyckiego ONZ. Tzw. zrównoważony rozwój to ściema i droga do przejęcia kontroli nad całym światem ludzkim i materialnym - szatańskie dzieło. Prof. Szyszko miał być szefem COP24. Olbrzymim sukcesem prof. Szyszko było to, że wprowadził koncepcji absorpcji CO2 przez lasy w bilansie emisji CO2.w Paryżu. Koncepcja ta została przyjęta wbrew olbrzymiemu oporowi Niemiec i Francji. Przełożenie tej koncepcji na reguły płacenia miało zostać wprowadzone w Katowicach. Nie zostało (sic!). Ma zostać uzupełnione na konferencji za rok ... Duda wymusił usunięcie prof. Szyszki na życzenie Niemiec i Francji (listonosz niemiecki)... Jak powiedział w "Polskim Punkcie Widzenia" vice min. Środowiska sprawa bilansowania CO2 praktycznie w ogóle nie została poruszona przez polską prezydenturę. Również reguły płacenia nie zostały w Katowicach ustalone a więc sposób liczenia emisji CO2 nie uległ zmianie..Jakie są koszta dla Polski i ile jest warty prof. Szyszko? Prof. Szyszko podliczył i pokazał, że Lasy Polskie absorbują rocznie 50 mln ton CO2. Certyfikat na jedną tonę kosztuje 25 euro. A wiec 50 ton CO2 x 25 euro/tone = 1250 mln euro = 1.25 mld euro. Obecne reguły liczenia emisji będą obowiązywać co najmniej 2 lata, a wiec 2 x 1.25 mld = 2.5 mld euro co odpowiada 15mld zł. To jest potworna suma wyrzucona przez okna i obciążające Polską Gospodarkę. Prof. Szyszko wymusiłby przyjęcie reguł bilansowania CO2 w wycenie obciążania CO2. Dlatego właśnie Niemcy i Francja zrobiły wszystko, żeby go usunąć. Dzięki kapitulacji, wiernopoddaństwu Dudy i Morawieckiego Niemcy i Francja osiągnęły swój cel a straty dla Polski wynoszą co najmniej 2.5 mld euro i dokładnie tyle jest warty prof. Szyszko w euro: 2.5 mld. Podsumowanie: Niemcy z Francją odniosły olbrzymie zwycięstwo a Polska jeszcze większą porażkę w wyniku całkowitej kapitulacji. To jest porażające. Globalne ocieplenie czy globalna manipulacja? [VIDEO]..

  https://youtu.be/aUU3Gsf7M_U


  Coraz częściej słyszmy dramatyczne alarmy wzywające do radykalnych zmian mających na celu powstrzymanie zmian klimatycznych. Przeróżne autorytety oznajmiają, że zbliżająca się katastrofa jest nieunikniona, chyba że…zrezygnujemy z gospodarki opartej na węglu. Czy to możliwe, aby nasze działania miały jakikolwiek wpływ na zmiany jakie dziś obserwujemy? Postanowiliśmy sprawdzić co kryje się za kulisami „walki ze zmianami klimatu”. W ostatnim czasie zewsząd dochodziły nas głosy wzywające świat (w tym Polski rząd) do walki z globalnym ociepleniem. Były one szczególnie widoczne podczas COP24 odbywającego się w Katowicach. Rezygnacja z energetyki opartej na węglu, wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, przejście na weganizm. To tylko niektóre postulaty międzynarodowej agendy grożącej, że jeżeli nie podejmiemy radykalnych działań, wkrótce będziemy świadkami globalnej katastrofy ekologicznej. Wprowadzanie konkretnych rozwiązań systemowych pokazało, że temat traktowany jest bardzo poważnie. Niespójne i wątpliwe teorie naukowe, ponadpaństwowe porozumienia, potężne grupy nacisku. Sterowanie krajowymi gospodarkami, uzależnianie od „czystej energii” czy nawet…plany depopulacyjne. To tylko część zagadnień, do których dotarliśmy podczas naszego dziennikarskiego śledztwa.

  Piotr Relich


  https://www.pch24.pl/globalne-ocieplenie-czy-globalna-manipulacja---video-,64803,tv.html
 • @Romuald Kałwa 09:21:07
  Morawiecki cytat: "na poziomie podobnym jak w roku 2018" aha, czyli już nie takim samym, tylko "podobnym"... I jeszcze "ze sprzedaży praw do emisji", to może nie trzeba było ich kupować i wtedy w ogóle by podwyżek nie było? Co za bełkot! I co dalej? Czy premier Morawiecki, który przyznaje sam, że obniżył akcyzę do minimalnego dopuszczalnego prawem unijnym poziomu da gwarancję , że unijnym hersztom nie przyjdzie do głowy kolejne podniesienie cen za emisję CO2? Co wtedy?? Konkurencja między przedsiębiorstwami to załatwi? Całe to gadanie o konkurencji i konkurencyjności, które mają być panaceum na wszystko, jakoś nikogo nie skłania do refleksji, do którego momentu można konkurować, w którym momencie konkurencja staje się po prostu wzajemnym wyniszczaniem. Wszystkie to rozwiązania moim zdaniem mają być jedynie plasterkiem w przedwyborczym okresie. Jako obywatele zależni od czynników zewnętrznych nie zyskujemy żadnych gwarancji w dłuższym okresie czasu. Jedyną gwarancją byłoby wyjście z UE i wypowiedzenie idiotycznych , narzucanych przez Bank Światowy umów międzynarodowych.
 • @Romuald Kałwa I religia ocieplenia oraz CO2 poszła w pizdu!
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2018/12/anak_krakatau_wulkan_erupcja_nczas.jpg

  Erupcja wulkanu Anak Krakatau. Wulkan Anak Krakatau to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów świata. Tsunami wywołała najpewniej lawina na dnie morskim po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Słup popiołu wzniósł się 400 metrów wzwyż, zaś materiał skalny obsunął się do morza. Tsunami pojawiło się 24 minuty po erupcji. Tsunami uderzyło w dwie wyspy: Jawę i Sumatrę. Fala wody zniszczyła setki budynków, pozrywała trakcje energetyczne i powaliła drzewa. Mimo, że ludzie widzieli zbliżającą się falę, władze zapewniały, że to tylko wysoki przypływ.
 • Matka szczepi trojaczki o 10 rano.O 2 giej po poludniu maja juz autyzm.
  https://www.infowars.com/triplets-all-become-autistic-within-hours-of-vaccination-see-shocking-video-that-has-the-vaccine-industry-doubling-down-on-lies-and-disinfo/
 • @Romuald Kałwa Wszyscy Zieloni na Etnę i przykuć się w ramach protestu!
  Wczoraj z dymiącej Etny poszło w ziemską atmosferę więcej dwutlenku węgla, niż przez kilka lat ze wszystkich kominów elektrowni węglowych w świecie i ze wszystkich rur wydechowych samochodów. Po co ta cała kampania na rzecz energii odnawialnych. To jakiś skrajny imbecylizm zlobbowanych pseudo naukowców. Powinni raczej pozatykać kratery wszystkich wulkanów w świecie, co jest czystą utopią.
 • @Romuald Kałwa 09:21:07
  Wszyscy z Brukseli, z COP24 z Morawieckim, Gore, Schwarcenegerem, etc..idźcie kupą i zatkajcie Etnę swą dupą! Dlaczego natychmiast nie ukarzą wulkanu karami? A wszyscy Zieloni na Etnę i przykuć się w ramach protestu! Oprócz Etny to mają jeszcze kilka innych. Jak tak pierdyknie Stromboli to będzie problem na skalę jewropejską. Jak zbocze Etny osunie się do morza, to będzie super tsunami. Całe szczęście, że Etna nie jest zlokalizowana w Polsce bo podobno zostały zakupione samochody do pomiaru zanieczyszczenia powietrza przez właścicieli posesji. Jakby taki pył zaczął osiadać, to dopiero by się działo. Gdzie by nie stanęli z pomiarem, byłaby grzywna...
 • A ta cała
  Kampania w sprawie energii odnawialnych jest po to aby rabować takie kraje jak Polska. Wyznacza się jej podatek który musi płacić jako biedniejszy na rzecz bogatszych. Oni sobie emitują a nic nie płacą albo płacą tylko symbolicznie, a za nasze podatki finansują sobie u nas farmy wiatrowe. Ciekawe ile śmiecia powstaje w trakcie produkcji tych "wiatraków" i budowy tych farm, i kto to później zutylizuje? No i ciekawe dlaczego ta niby darmowa energia odnawialna, jest o wiele droższa od konwencjonalnej?
 • Wybuch wulkanu na Sycylii na wideo
  https://youtu.be/nbXkIH5yiP0

  Nowej erupcji towarzyszy niezwykle wysoka aktywność sejsmiczna: obserwatorzy zarejestrowali ponad 130 podziemnych wstrząsów w poniedziałek 24 grudnia. Najsilniejszy z nich miał siłę 4,0. Ze stoków Etny ewakuowano turystów, którzy wspięli się na wysokość ponad 1,9 tysiąca metrów. Nie ma informacji o ofiarach ani uszkodzeniach, ale w niektórych okolicznych miastach ulice pokryły się popiołem. Podróżni muszą czekać, aż lotnisko w Katanii na wschodnim wybrzeżu wyspy wróci do pracy. Etna, największy z trzech aktywnych wulkanów we Włoszech, osiąga wysokość 3,3 tysiąca metrów. Od lipca 2018 roku coraz częściej przejawia aktywność. Jej ostatnia naprawdę silna erupcja nastąpiła w 1992 roku wtedy lawa prawie zniszczyła miasteczko Zafferana.
 • Ocipienie klimatu
  kula Lis 68 podał, że Etna wypuściła "więcej dwutlenku węgla, niż przez kilka lat ze wszystkich kominów elektrowni węglowych w świecie i ze wszystkich rur wydechowych". A tylko zadymiła - takie małe "pierdnięcie" natury. Czytałem kiedyś, że pełnoprawny wybuch dowolnego wulkanu to jakby smrody całej cywilizacji ludzkiej z całej naszej cywilizacji.

  W ang. wiki jest pewien rysunek:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Vostok_Petit_data.svg/1280px-Vostok_Petit_data.svg.png

  To wykres zmiany temperatur na Ziemi przez ostatnie 400 tys. lat (nie będę wchodzić teraz w debaty o kilku tysiącach lat w ogóle naszej historii).
  Co z tego wynika? Zmiany klimatyczne są. Obecnie klimat się nam ociepla. Dyskusja jest o tym, czy ociepla się sam z siebie czy przez ludzi. Tzn. mogłaby być taka dyskusja, ale jest obecnie globalne ocipienie i "jedynie słuszne" twierdzenie, że właśnie przez ludzi.

  Dzisiejsze czasy to może ostatni "przecinek" na powyższym wykresie. Wszelkie nasze działania bądź zaniechania zmienią może ten wykres o piksel.

  Zauważmy, że takie piki wys. temp. były mniej więcej co 100 tys. lat. Czy zatem należy sądzić, że klimat nam się ocieplił w dalekiej przeszłości, bo ...neandertalczycy palili ogniska z opon i oziębił się, gdy kupili niemieckie wiatraki?

  Jak powiedział Michalkiewicz, chodzi o to, "by państwa głupie i słabe nakłonić do rezygnacji z dostępnych dla nich surowców energetycznych, tylko do kupowania innych, które chętnie będą im sprzedawać państwa mądre i silne."

  Ten wykres dostępny jest nie na jakiejś "oszołomskiej" witrynie, a oficjalnie na wiki. Zatem należałoby wszelkim wyznawcom niszczycielskiego ocieplenia, wywołanego przez ludzi, pokazać to i spytać: czemu klimat się ocieplał 100, 200, 300 tys. lat temu. Jak merytorycznie na to odpowiedzą, mogą potem dywagować ideologicznie o naszej - ludziach - winie.
 • Czy Etna placi za emisje co2 ?
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2018/12/Etna-grudzie%C5%84-2018.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/DvP9WmBXQAA8yDf.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/DvNO_BFX4AEzlQ0.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/DvMpyxDW0AY3C-7.jpg

  Tak mniej więcej wygląda odpowiedź natury na ustalenia żydolewackiego sabatu w Katowicach wg pomysłów Brukseli. 00% emisji do 25 r. Jeśli wybuch potrwa ze 2 miesiące, urzędnicy z Brukseli mają nagrodę Darwina dożywotnią. Nawet ruch MeeToo ich nie przebije.
 • PiS: Political Infantilism Syndrome
  A to dopiero początek…wkrótce kolejne wybuchy tego i innych wulkanów. Po serii takich wydarzeń, w atmosferze będzie tyle pyłów, że mniej słonecznego ciepła dotrze do powierzchni planety i nastąpi okres ochłodzenia. Przez kilka-kilkanaście lat będziemy mieli do czynienia z silnymi zimami, spadnie wydajność rolnictwa, to spowoduje silne migracje ludzi i wojny. Pyły wulkaniczne będą jednak ciągle opadać na powierzchnię, więc po pewnym czasie atmosfera znów się oczyści i ciepło słoneczne ogrzeje planetę. Po jakimś czasie, będzie ona tak nagrzana, że znów zaczną wybuchać wulkany, do atmosfery dostaną się ogromne ilości pyłów, które zmniejszą dopływ ciepła ze słońca i planeta znów się ochłodzi…i tak w kółko, jak to było wielokrotnie przed naszym istnieniem i jak to będzie po naszym istnieniu. Bo taki jest naturalny cykl cieplny naszej części układu słonecznego.
 • Po wyborach dostaniemy podwójny rachunek za prąd! Ekonomista: PiS zrobi sprytne manewry przed wyborami
  https://nczas.com/2018/12/25/po-wyborach-dostaniemy-podwojny-rachunek-za-prad-ekonomista-pis-zrobi-sprytne-manewry-przed-wyborami/


  Podwyżki to także efekt uzależnienia naszej energetyki od węgla którego cena wzrosła o 70% w bardzo niedługim czasie. Swoje zrobiła też monopolizacja rynku który prawie w całości kontrolują państwowe spółki nie liczące się z kosztami. A pieniądze z limitów CO2 kasuje skarb państwa. Te pieniądze nigdzie nie wypłynęły tylko zostało przejedzone zamiast zainwestowane w rozwój energetyki. Populiści i Socjaliści nie wpadną na to, żeby VAT na prąd, paliwo i gaz obniżyć do 15%. Prąd droższy przez limity CO2. Dlaczego mamy płacić? Komu? Dlaczego właśnie temu? Co się dzieje z tą kasą? Dlaczego nie wraca do RP, skoro mamy największe zalesienie w UE? Lewak to ścierwo. Idiotyczny model Socjalistycznego Państwa Opiekuńczego jest coraz droższy w utrzymaniu. Kiedy półgłowi politycy odpowiedzą karnie za podpisywanie umów nie pamiętam jaka partia ale pamiętam jak te pseudo politycy parę lat wstecz chwalili jakie to dobre umowy podpisali w Brukseli ile to kasy zarobią na sprzedaży CO2 i wyszło szydło z worka jakie debile dostają się do rządu i co podpisują w imieniu narodu te półgłówki wreszcie powinni odpowiedzieć karnie za swoje decyzje i teraz pokryć straty które zwykły człowiek musi płacić dzięki tym idiotą.Jak politycy karnie nie zaczną odpowiadać za swoje decyzje zawsze będzie syf i przekręty.
 • @Ruski troll 16:48:25
  A ile kasy tłuką BANKI NA OBROCIE TYMI certyfikatami! Za wypuszczenie PROWIZJA za sprzedaż PROWIZJA, za zakup też PROWIZJA!
 • @Ruski troll 16:48:25 Wychodzi na to, że Włosi już w tym roku wykorzystali limit CO2 na 2019.
  Gdzie "ekolodzy"? Etna pokazała, gdzie ma zasady emisji CO2...Etna sponiewierała normy unijne na CO2! Ciekawe kogo UE będzie ścigała za emisję CO2. Nawiedzone świry oraz zwyczajne pasożyty i oszuści chcą "nadzorować" naturę, która najwyraźniej sobie tego nie życzy. Pycha i pazerność "obrońców" Ziemi w czystej postaci. Czekać tylko kiedy sypnie Yellowstone. Gotuje się pod kotłem, to tylko patrzeć jak pokrywka podskoczy. Jak sypnie Yellowstone, będzie po wszystkim.... Głupcom się wydaje, że coś znaczą na planecie Ziemia. Natura im namacalnie udowodni, że niewiele, bo są tylko jednym niewielkim elementem inżynierii wszechświata.
 • @Romuald Kałwa
  Wysłać na Etnę KE Unii Europejskiej z alkoholikiem Junckerem. Niech nałożą kary na Etnę za emisję CO2 do atmosfery. Włochy muszą natychmiast zamknąć ten wulkan! Za duzo CO2! Sankcji żądam! A nie żartując emisja jednego, przeciętnego wulkanu=emisja roczna CO2 z działalności człowieka. A turyści u podnóża wulkanu spacerują, zobaczcie sami

  https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/italia/sicilia/catania/vulcano-etna-sud.html
 • @staszek kieliszek 19:16:23
  Sataniści = korporacje medyczne + anty humanitarne prawo + polityka
  To dlatego zabili Alfiego Evansa? „Do uszkodzenia mózgu doszło przez szczepionkę podaną w szpitalu”.

  https://nczas.com/2018/12/25/hity-roku-to-dlatego-zabili-alfiego-evansa-do-uszkodzenia-mozgu-doszlo-przez-szczepionke-podana-w-szpitalu/
  Do zamordowania tego dzieciaka doszło, bo wymiar sprawiedliwości musiał oddać hołd cywilizacji śmierci.

  Może zaczniemy od tego:

  hopkinsmedicine.org/news/media/releases/study_suggests_medical_errors_now_third_leading_cause_of_death_in_the_us

  W Stanach Zjednoczonych błędy medyczne są corocznie przyczyną śmierci powyżej 250 TYSIĘCY osób. Trzecie miejsce w statystykach. Pierwsze zajmują choroby serca (600 tysięcy), drugie nowotwory (nieco mniej), a trzecie niedouczone, aroganckie doktorki. Czyli kolejny zawód definiowany jako „zaufania publicznego” obok korporacji sędziowskiej,adwokackiej czy dziennikarzy okazał się skorumpowaną mafią lub co gorsze częścią systemu NWO nastawionego na wyniszczenia Europejczyków.
 • @kula Lis 68 14:30:17
  ":za zakup też PROWIZJA!"

  No a KTO "zawsze" pobiera tą prowizję? Jaka szczególna nacja może?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej