Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
539 postów 480 komentarzy

Superklaster

Romuald Kałwa - Polak

Putin znowu znieważa Polskę

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Chyba trzeba było iść z Hitlerem na ZSRR. Dzisiaj byłby spokój...

A później władze Rosji dziwią się, że nie lubią jej na całym świecie, a szczególnie w Polsce. Putin na corocznej, tradycyjnej propagandowej konferencji, zarzucił Polsce rozbiór Czechosłowacji w 1938 r. Powiedział też, że sowieckie wojska wkroczyły na teren Polski, gdy ta utraciła kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi. No i to przez Polskę wybuchła wojna.
Chyba trzeba było iść z Hitlerem na ZSRR. Dzisiaj byłby spokój...
Półprawda to całe kłamstwo – powiedział Horacy Safrin, polski poeta i tłumacz żydowskiego pochodzenia. Zaczynamy:
Gdy w 1919 roku Polska była zajęta wojną ze związkiem zdradzieckim, Czechosłowacja to wykorzystała i mordując Polaków, nierzadko ohydnie, zagarnęła Śląsk – Zaolzie, rdzennie polską ziemię, gdzie mieszkali Polacy – jak uczył śp. prof. Paweł Wieczorkiewicz. Polacy w 1938 roku, tylko odzyskali to, co swoje. Nie ma za co przepraszać i wielki błąd wykonał śp. Lech Kaczyński, przepraszając za to „zajęcie”. To będzie się mścić przez lata.
Wielkim błędem było również niewypowiedzenie sowietom wojny w 1939 r., którzy mordowali Polaków i wywozili ich na Syberię. Skutkiem tej polityki był Katyń, ale skoro Polski rząd tak pięknie mówił o honorze, a później dał dyla do Rumunii zdradzając naród, to mamy to, co mamy.
Za mało mówi się również o okupacji Polski przez sowietów w 1929-1941 r. Dzisiaj Putin i jego trolle grasujący w Polsce, to wykorzystują.
Owszem, nie jestem za niszczeniem sowieckich grobów. Ale ci ludzie nie przynieśli Polsce w 1945 roku wyzwolenia. Powstrzymali jednakże niemieckie ludobójstwo. Dzisiaj Polaków byłoby 10-15 mln, a może i mniej.
Nie zmienia to tego, że Putin jest bardzo podłym człowiekiem. Jak mówi płk Wroński, ze strony Rosji nie mam omowy o żadnej współpracy i braterstwie. Oni chcą nas zniewolić.
Owszem, „dobra zdrada” i POlityczni namiestnicy Niemiec, zgodnie prowadzą idiotyczną politykę wschodnią, ale dopóki rządzący Kremem, sorry, Kremlem, gloryfikują Stalina, i deptają polską godność, dopóty Polacy, będą mieli do nich taki, a nie inny stosunek.
Putin to ciągłość polityczna układu Ribbentrop-Mołotow. II wojna światowa jeszcze się nie skończyła.

Poniżej:
Oświadczenie IPN w związku z wypowiedziami Prezydenta Federacji Rosyjskiej na temat II wojny światowej i jej przyczyn
Zarówno Niemcy Hitlera, jak i Związek Sowiecki Lenina i Stalina konsekwentnie dążyły do obalenia porządku wersalskiego w Europie i narzucenia swoich porządków innym narodom europejskim. II wojna światowa rozpoczęła się agresją Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w roku 1939. Jej kolejnym aktem była agresja obu tych totalitarnych imperiów na sąsiednie państwa na wschodzie i na zachodzie kontynentu.
Wstępem do zbrojnej agresji Rzeszy Niemieckiej i ZSRS było ich wzajemne porozumienie z 23 VIII 1939 r., znane jako pakt Ribbentrop-Mołotow. Tylko w jawnej części kreowano to porozumienie na pakt o nieagresji. Nazwa „pakt o nieagresji” miała celowo wprowadzać w błąd opinię światową, pozorując rzeczywiste tego typu porozumienia zawierane w Europie. Istotą zmowy dwóch agresorów był dołączony do paktu tajny protokół, który zawierał postanowienia o podziale stref wpływów, ukierunkowane na zagarnięcie terytoriów niepodległych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. To tajny protokół faktycznie czyni z tego porozumienia dokument, który był podwaliną dokonywanej przez oba państwa od września 1939 roku agresji.
Pakt Ribbentrop-Mołotow zaowocował wzajemną współpracą i koordynacją działań sowiecko-niemieckich w czasie najazdu obu tych państw na Polskę we wrześniu 1939 roku. Niemcy, którzy agresję rozpoczęli 1 września 1939 r., byli przez władze ZSRS dokładnie informowani o postępach przygotowań do militarnej agresji ZSRS na Polskę. Mołotow wezwał mnie dzisiaj o godz. 16 i oświadczył, że Armia Czerwona osiągnęła stan gotowości prędzej niż się spodziewano. Dlatego sowieckie działania militarne mogą się rozpocząć wcześniej […]. Mołotow prosi aby go jak najdokładniej poinformowano, kiedy można liczyć na opanowanie [przez Niemców] Warszawy – pisał ambasador Rzeszy w Moskwie w depeszy do szefa niemieckiego MSZ Joachima von Ribbentropa z 14 września 1939 r. Hitler za pośrednictwem niemieckiego ambasadora w Moskwie był informowany nie tylko o terminie sowieckiej agresji na Polskę, ale także o tym, w jaki sposób będzie ona uzasadniana w oficjalnej propagandzie na świecie. Mołotow oświadczył, że interwencja zbrojna Związku Sowieckiego nastąpi, zapewne, jutro albo pojutrze. Stalin […] poda mi dzień i godzinę ofensywy sowieckiej. […] Rząd sowiecki zamierza motywować swoje działania w sposób następujący: państwo polskie rozpadło się i więcej nie istnieje […] Związek Sowiecki uważa za swój obowiązek interweniowanie w celu ochrony swoich braci ukraińskich i białoruskich […] – depeszował ambasador Rzeszy w Moskwie do szefa niemieckiego MSZ Joachima von Ribbentropa, 16 września 1939 r. 17 września 1939 r., kiedy setki tysięcy sowieckich żołnierzy uderzyło od wschodu na samotnie walczącą z Niemcami kolejny tydzień Polskę, ambasador Rzeszy w Moskwie raportował: Stalin w obecności Mołotowa i Woroszyłowa przyjął mnie o godzinie drugiej w nocy i oświadczył, że Armia Czerwona przekroczy dziś rano granicę sowiecką na całej jej długości od Połocka do Kamieńca Podolskiego.
Zbrojna agresja Związku Sowieckiego stanowiła wydatną pomoc dla Niemiec w rozbiciu i skróceniu czasu militarnego oporu Wojska Polskiego. W wyniku wspólnych uzgodnień z Hitlerem Związek Sowiecki zagarnął więcej niż połowę przedwojennego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Obaj totalitarni okupanci niezwłocznie przystąpili do niszczenia ludzi i struktur państwowych.
Kolejnym aktem agresji sowieckiej, wynikającym z paktu Ribbentrop-Mołotow, był rozpoczęty w listopadzie 1939 r. atak ZSRS na Finlandię. Kompromitujący sposób prowadzenia tych działań i bohaterstwo fińskich żołnierzy uchroniły ten kraj przed całkowitym włączeniem do ZSRS (jednak Finlandia straciła terytoria pograniczne). W 1940 roku Związek Sowiecki dokonał brutalnej aneksji państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) oraz aneksji rumuńskiej Besarabii i północnej części Bukowiny. Te imperialistyczne zabory miały być wstępem do dalszej ekspansji ZSRS i komunizmu. Jednocześnie Związek Sowiecki wspomagał dostawami swoich surowców niemieckie ataki zbrojne, dokonywane w 1940 roku na zachodzie i północy kontynentu.
W okresie bliskiej współpracy w latach 1939-1941 Niemcy i Związek Sowiecki prowadziły politykę bezwzględnego terroru wobec milionów obywateli RP. We wschodniej połowie okupowanego kraju dokonywane przez służby sowieckie aresztowania, deportacje, zabójstwa i masowe mordy dotykały nie tylko Polaków, ale i mniejszości narodowe (w tym Żydów – także tych, którzy poszukiwali na wschodzie ratunku przed przemocą państwa niemieckiego). Jednym z najbardziej wyrazistych symboli sowieckiej brutalności i terroru w tym okresie jest zbrodnia katyńska. Miała w tym czasie miejsce wzajemna koordynacja części działań represyjnych pomiędzy NKWD a Gestapo.
W roku 1941, po okresie bliskiej współpracy z Hitlerem, ZSRS sam stał się przedmiotem ataku i dopiero wtedy został wrogiem Rzeszy Niemieckiej.
Cała Polska znalazła się wtedy pod okupacją niemiecką. Mimo zbrodniczego żniwa sowieckiej okupacji przebywające na uchodźstwie władze Rzeczypospolitej Polskiej próbowały ułożyć ze Związkiem Sowieckim relacje oparte na wzajemnym poszanowaniu suwerenności i granic. Dopóki Sowieci ponosili klęski na froncie, stosunki dyplomatyczne z Polską były przez ZSRS utrzymywane – mimo sabotowania wzajemnych relacji przez Stalina (m.in. przerzut i konsolidacja dywersji komunistycznej w centralnej Polsce). Po przełomie stalingradzkim Stalin powrócił wprost do polityki imperialnych podbojów. Celowo zaostrzał napięcie w relacjach dwustronnych, aby w końcu w kwietniu 1943 roku zerwać stosunki z Polską. Wykorzystując uległość państw zachodnich, w latach 1944-1945 doprowadził do ponownej aneksji do ZSRS wschodnich województw Rzeczypospolitej i do zniewolenia całej reszty kraju. Stało się tak, mimo że Polska od pierwszych do ostatnich chwil wojny z poświęceniem współtworzyła obóz aliantów i walczyła przeciw Rzeszy Niemieckiej.
Stalin nie pozwolił na odbudowę niepodległego państwa polskiego, zablokował możliwość powrotu z uchodźstwa do kraju prawowitych władz RP, przystąpił do brutalnego niszczenia ludzi i struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną w latach 1944-45, wciąż były one miejscem dokonywanych przez sowieckie i komunistyczne służby brutalnych zbrodni, masowych aresztowań i deportacji w głąb ZSRS. Polskie społeczeństwo pozostawało zniewolone pod sowieckim jarzmem i pod rządami utrzymywanego przez Moskwę komunistycznego reżimu przez następne dekady. Niepodległość, po okresie sowieckiego zniewolenia, Polska zaczęła odzyskiwać dopiero od 1989 roku. Okupacyjne garnizony sowieckie opuściły nasz kraj (już jako wojska rosyjskie) dopiero w 1993 roku.
W roku 1938 w konferencji w Monachium, obok Niemiec i Włoch, wzięły udział Francja i Wielka Brytania. Państwa Zachodu zaakceptowały terytorialne żądania Hitlera wobec Czechosłowacji. Konferencja ta nie przyniosła chwały dwóm zachodnim demokracjom. Te, kosztem terytorium innego kraju, próbowały nasycić niemieckiego potwora, licząc że w ten sposób uratują pokój. Historia pokazała, jak wielkim było to złudzeniem. Jednak porównanie tej i tak haniebnej konferencji do paktu Ribbentrop-Mołotow, gdzie obaj totalitarni sygnatariusze dzielili między siebie całe terytoria wielu wolnych państw kontynentu, nie wytrzymuje zderzenia z faktami. W Monachium tylko Niemcom otworzono drogę do uzyskania nowych nabytków. W pakcie Ribbentrop-Mołotow oba państwa sygnatariusze dzieliły między siebie obszary wielu państw kontynentu. Przy tym zasięg zaplanowanych w tym pakcie nabytków terytorialnych Związku Sowieckiego przekraczał nawet to, co miała otrzymać Rzesza Adolfa Hitlera.
Polska nie uczestniczyła w konferencji monachijskiej w 1938 roku. Porównywanie, skądinąd dalekich od poprawności, stosunków czechosłowacko-polskich w latach 1918-1938 do realizowanej przez totalitarny Związek Sowiecki imperialnej polityki niszczenia całych niepodległych państw i podboju innych narodów jest dowodem ignorancji albo chęci celowej manipulacji.
Totalitarny Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu popełniał zarówno zbrodnie przeciw pokojowi, jak też zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciw ludzkości. Podważanie elementarnych faktów na temat roli Związku Sowieckiego w rozpętaniu hekatomby II wojny światowej i popełnianych przez niego masowych mordów, w tym ludobójstwa, godzi w pamięć ofiar tych zbrodni.
Dzisiaj każdy szanujący fakty rozumie, jak wielkie znaczenie dla rozpalenia światowego konfliktu miała współpraca Związku Sowieckiego i Rzeszy Niemieckiej. Podobnie dla każdego człowieka szanującego fakty jest oczywistością wiedza na temat milionów ofiar sowieckiego komunizmu w XX wieku.
Za kilka miesięcy będziemy przypominać 80. rocznicę dokonanej przez Związek Sowiecki w 1940 roku zbrodni katyńskiej. Przez całe dekady jej sowieccy sprawcy, jak też ich następcy, oficjalne głosili, że zbrodni dokonało inne państwo. W 1943 roku Związek Sowiecki pozorował niewinność i oburzenie, kiedy jego własne masowe zbrodnie odkryto i nazywano po imieniu. Propagandowym fałszem posłużył się do tego stopnia, że wykorzystał ujawnienie zbrodni katyńskiej jako pretekst do zerwania stosunków z naszym państwem. Wykorzystał to także w koalicji alianckiej do zmasowanego dyplomatycznego i medialnego ataku na Polskę – ojczyznę tych tysięcy obywateli, których w Katyniu i innych miejscach sowieckie służby mordowały.
Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/85305,Oswiadczenie-IPN-w-zwiazku-z-wypowiedziami-Prezydenta-Federacji-Rosyjskiej-na-te.html

 

KOMENTARZE

 • Autor
  Idę o zakład że dostaniesz minimum 15 pał nie mówiąc o "kulturalnych" komentarzach obrońców tego sowieckiego konusa
  5*
  Pozdrawiam
 • Wystarczyło się nie bronić i oszczędzić Polsce bombardowanie.
  Tak zrobiło szereg państw europejskich. //trzeba było iść z Hitlerem na ZSRR.//Niemcy by sobie przemaszerowali i nie byłoby tyle strat.

  //A później władze Rosji dziwią się, że nie lubią jej na całym świecie,//
  To jest bardzo naiwne stwierdzenie. Trzeba się cieszyć, że Polskę lubią.
  Gdyby Putin rzeczywiście czuł, że Rosja nie jest "lubiana", to by nie mówił tego co mówi.
  W polityce liczy się siła własna i siła bandy do której się przynależ.
 • Autor
  "Przez całe dekady jej sowieccy sprawcy, jak też ich następcy"

  A kim są ci następcy Stalina i Berii? Gruzini?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_J%C3%B3zefa_Stalina_w_Gori
 • @Husky 20:54:49
  Husky, przeraża jak ty nie masz pojęcia o administrowaniu portalu. Żaden admin nie może patrzeć na tekst czy jest on zgodny z jego poglądami, ani jak w twoim przypadku tekst się będzie podobał zleceniodawcom PR-PIS. Admin patrzy na to, jakie zainteresowanie tekst wzbudzi, jakie wartości informacyjne tekst przynosi.

  No dobra, tekst jest na "1", zresztą przeczytałem tekst zanim przeczytałem twój komentarz i uznałem iż tekst kontrowersyjny, stąd wart przedyskutowania. No zobaczymy, czy zbierze "15 pał", choć Neon to nie wasze bagienko, gdzie pałuje się z wielu nicków, gdzie ludzi o odmiennych poglądach określa się "bolszewikami". Nie ten poziom, stąd wielu z waszych bagienkowych "ziomali" nie sprostało wymaganiom.
 • UWAGA IPN nadchodzi !!!!
  Kto ? [Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/85305,Oswiadczenie-IPN-w-zwiazku-z-wypowiedziami-Prezydenta-Federacji-Rosyjskiej-na-te.html ]

  Bracia Słowianie ! IPN i wszytko jasne to jude !!! resztę można sobie darować ! [ żydy dyszą z nienawiścią do ROSJI !!!!! ]

  APEL do Polaków Słowian ! nie dajmy się napuszczać żydom na siebie

  POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! precz z żydo-wojenna polityką PISu !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach .
 • "Putin znowu znieważa Polskę"
  --------------
  To znaczy tylko tyle, że atrapę Polski grilluje się zespołowo na rozkaz światowego, czarciego pomiotu - i tyle. Oczywiście w tle - 447 - a może i coś jeszcze gorszego.
 • Przeprosiny za wspólną z Hitlerem napaść na Czechosłowację wystosował do brzci Czechów prezessimus Kaczyński
  Lecz bracia Czesi zupełnie go zignorowali jako Ojca Narodu na wzor arcybiskupów. Za to Putin wyglosił sentencje o podobieństwie wkroczenia ZSRR do Polski 17 września 1939r do wkroczenia Polski do Zaolzia nazywając oba przypadki zwykłą polityką . Na to nikt nie zareagował mimo oczyistych różnic. Zaolzie było wtedy z ludnością 60-80% polską (choć wyznania przeważnie ewangelickiego), zajęte w 1920r w czasie wojny z ZSRR siłą przez wojsko czechosłowackie,rząd czeski w 1938r oddawal całą Czechosłowacje Reichowi Hitlera razem z Zaolziem, rząd polski wystosował notę protestacyjną przeciwko oddawaniu Czechosłowacji z Zaolziem państwu niemieckiemu informując jednocześnie, że w takim wypadku Zaolzie zostanie zajęte siłą przez Wojso Polskie. Czeski minister spraw zagranicznych zdążył na tą note odpowiedzieć, że w tych warunkach wyraża zgodę . Nic takiego nie było w 1939r.
 • Autor
  Ale macie używanie. W każdym konflikcie są wygrani i przegrani, zawsze każda strona próbuje przedstawić swoje postępowanie jako jedynie słuszne. Dla nas była to agresja, dla nich wykorzystanie sytuacji. Nie chcę być źle zrozumiany bo dla mnie atak ZSRR w 39 był agresją, ale jak ja bym był na ich miejscu tak samo bym zrobił. W takich sytuacjach nie ma sentymentów. Nawet jak by Ruscy nie zaatakowali to i tak na to samo by wyszło, tyle że byłby jeden okupant. Tylko niedorozwój mógł by wierzyć że ze wschodnich rubieży mogło wyjść jakieś kontruderzenie mogące odrzucić Niemców. Szybciej można by było się spodziewać jakiś działań antypolskich ze strony Ukraińców i Litwinów.
 • @Zawisza Niebieski 21:34:21
  Masz problem? ADMINIE !!!
  A czy Neon to twoje bagienko i co ty reprezentujesz
  I nie spamuj czyjegoś wpisu
  Trollu
 • @Paulus Aquarius 21:07:56
  neonek nie ma żadnego znaczenia, ważne jest, w co wierzą kibole.
 • Putin nie znieważa nas Polaków, tylko...
  obecne władze.
 • @telewidzacy 22:14:54
  "mimo oczyistych różnic. Zaolzie było wtedy z ludnością 60-80% polską (choć wyznania przeważnie ewangelickiego). zajęte w 1920r w czasie wojny z ZSRR siłą przez wojsko czechosłowackie"

  A jaka większość była na wschód od Bugu? I jak te tereny zostałe zajęte? Czy nie siłą, np w walce z Ukraincami czy Litwinami?
 • Panowie.....
  obyscie nie przegrali juz nigdy - Zadnej Wojny!!!!
  Jak narazie te wasze bazgranie gownem po scianie- to tylko i wylacznie ...emmmpstrem bzdremmmm….
  Putin to Wolny Czlowiek..mowi co chce....i na dodatek mowi prawde- jego na to stac..was nie.... i wlasnie tylko dlatego ... mozecie mu wszycy naraz …. badz- kazdy z osobna ….skoczyc:-))))
  A ten smrodek - jakim psujecie powietrze wokol...lepiej puszczajacie wlasciwym organem:-)))
 • @Anna-PK 21:09:43
  // i siła bandy do której się przynależ.//
  Do jakiej bandy Putin nalezy?
 • @Zawisza Niebieski 21:34:21
  //choć Neon to nie wasze bagienko, gdzie pałuje się z wielu nicków,//

  Wiemy to. wiemy
  Teraz masz już tylko jedno konto tu, po tym jak Agnieszka ci to drugie skasowała, a posługiwałeś się nim przez lata
  Prawda to?
 • @Husky 22:36:32
  Husky, jak widzisz spokojnie, tekst który chciałeś ocenić został wypromowany, możemy sprawdzić twoje przepowiednie. Ja jak widzisz nie oceniałem tekstu poza ty, że wypromowałem bo z czystym sumieniem, jako tekst dyskusyjny można go wypromować. Nie zajmuję własnego zdania, choć jako bloger mam ku temu prawo.

  Jak widzisz w bagienku tych, co nie dorośli do dyskusji na portalu polskim popłoch. O czym dokładnie pokazuje twój rozpaczliwy wpis. Pytasz, co reprezentuję? Ja reprezentuję siebie, a ty, co ci udowodniłem reprezentujesz dział PR PiS. Jesteś wyrazicielem propagandy pro izraelskiej partii PiS. Więc nie spamuj rozpaczliwym wyciem cudzego tekstu. Masz dyskusję Polaków, myślę, że twoi mocodawcy nie będą z tego zadowoleni. Jesteście w odwrocie na wszystkich portalach niezależnych od PiS. Ale czytaj co Polacy o tym mają do powiedzenia. Masz okazję, więc korzystaj.
 • @Zawisza Niebieski 23:19:39
  EOT
  ADMINIE
  EOT
 • @Husky 23:14:39 "Do jakiej bandy Putin nalezy?"
  Putin należy do silnej bandy, takiej która pozwala mu mówić to co mówi, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

  Polska natomiast należy do takiej bandy, że za każą odzywkę dostaje po głowie i to od wrogów jak i od swoich. Właśnie na tym polega różnica między Putinem a polskimi władzami.
 • Mogę jeszcze dodać, że Putin powiedział, że
  w czasie tworzenia ZSRR, Rosja przekazała Ukrainie czysto rosyjskie tereny i on zamierza ten fakt bardziej szczegółowo przeanalizować.
  Powiedział, że Donbas Stalin przekazał Ukrainie aby zwiększyć potencjał robotniczy przy bardzo rolniczych pozostałych ukraińskich terenach.

  I Ukraińcy też to bezsilnie analizują, z takim samym skutkiem jak Polacy powyższy problem.
 • @Anna-PK 23:39:45
  "Putin należy do silnej bandy, takiej która pozwala mu mówić to co mówi, bez żadnych negatywnych konsekwencji."

  Putin ma przede wszystkim poparcie własnych obywateli w kraju, bez tego jego pozycja byłaby wątła i nikt z zewnątrz nie utrzymałby Putina u władzy.

  "Polska natomiast należy do takiej bandy, że za każą odzywkę dostaje po głowie i to od wrogów jak i od swoich."

  Jeszcze od wrogów zagranicznych gdyby tylko dostawała, to byłoby pół biedy, gorzej że polski rząd ma więcej nieprzyjaciół pośród własnych obywateli niż antagonistów za granicą. Cynizm, fałsz, sobiepaństwo, egoizm, najzwyklejsza głupota i niedoinformowanie sprawiają, że małe są szansę na suwerenność. Ale cóż się dziwić; które to jeszcze inne państwo przeszło przez trzy rozbiory i w którym innym panowała anarchia równa polskiej?
 • @Husky 23:50:05 A może Pan sobie pisać, co Panu się podoba.
  To co Pan pisze świadczy tylko o Panu i o pańskim widzeniu rzeczywistości. I nie ma nic do tego jak to widzę ja. Wycie psa husky do księżyca ma taki sam skutek, jak Pańska ocena Putina.
 • @Husky 23:24:09
  Wiem, że wołasz EOT, bo wiesz, że argumentami poślę cię ze śmiechem. Agnieszka niczego nie skasowała, w każdym momencie konto to, dowolny admin może odblokować, a jednym a nich jestem ja. Chcesz zobaczyć wpis z tego konta? Dwa ruchy i będziesz miał, stąd mogę się pośmiać z twoich rozważań, tyle, że to konto do niczego mi nie potrzebne, bo to było stare konto, które zmieniałem, możesz zobaczyć, że zrobił tak Kula lis, Pan z Gdyni i inni.
  Tonący brzytwy się chwyta, ty zaś tonącym jesteś. Twoja propaganda rodem z PR PiS na polskich portalach nie znajduje posłuchu. W rozpaczy o czerwonych w waszym bagienku bredzicie.
  Mój szacunek zdobywa człowiek, który mówi o swych poglądach, choćby niezgodnych z moimi, ale własnych. Popatrz na rodzinkę kochającego inaczej Zawiedzonego, Joszkę, czyli Jozio z Londynu. Na kultiurę wypowiedzi potrafi się zdobyć, choć w waszym bagienku na półroczny ban zasłużył.

  Za to pogardy godnym jest sprzedawczyk, co wytyczne przesłane przez partię, jako swoje na portalach przedstawia. A, że ty to robisz już ci wykazałem.
  Jak widzisz, zasady postawiłem proste.Oceniam tekst pod względem ciekawości dla Polaków, pod względem jego możliwości wytworzenia dyskusji. Myślę, że na Neon na promowanie swoich tekstow narzekać nie możesz, jeśli tylko jesteś w stanie uczciwie ich wartość ocenić. Twoi zleceniodawcy już mogą mieć inne zdanie. Tu dla propagandy antypolskiej nie ma miejsca. Tak jak pisałem, dolą trolla jest wycie, więc wyjcie patrząc jak Polacy dyskutują o problemach naszego kraju.
 • @Anna-PK 00:06:20
  O przynależności Putina do silnej bandy napisałem ja czy Pani?
  Rozdwojenie jaźni?
  To jak (według Pani interpretacji) teraz nazwiemy członka bandy
  Może coś w stylu nowoczesnego "gender"
  Mam taki pomysł
  pzdr.
 • @Zawisza Niebieski 00:11:42
  Dobranco ci i pisz na Berdyczów
  My tu dyskutujemy a nie spamujemy trollu
  EOT
 • @Husky 00:17:41 Już Pan nie rozróżnia co kto pisze?
  Pan ma swoje pomysły i interpretacje, a ja mam swoje. Trzeba uważać w takich dyskusjach aby kosa nie trafiła na kamień. (Jestem ze wsi, więc mam właśnie takie chłopskie skojarzenia.)
 • @AgnieszkaS 00:03:25 Podziwiam odwagę w ostrej ocenie
  polskiej polityki. Taka niestety jest polska tradycja, bardzo dużo bezmyślnego gadania i wrodzona genetyczna kłótliwość. Jak nie ma obcych aby na nich pyskować, to wylewają Polacy pomyje na siebie wzajemnie.
 • @Anna-PK 00:37:05
  Ja też
  Londonek to wielka kolorowa wieś
  8-))))
  Co nie zmienia faktu że to co Pani napisała wcześnie...to napisała
  Może akurat według Pani interpretacji Putin to uczciwy bandyta
 • @Zawisza Niebieski 00:11:42
  "Mój szacunek zdobywa człowiek, który mówi o swych poglądach, choćby niezgodnych z moimi, ale własnych."/Zawisza Niebieski/

  Ja, jeśli nie mam absolutnych dowodów, to nie szczuję i nie podjudzam, nie pisze, że opłacony za szekle albo dulary- naprawdę nic z tych rzeczy, bo to jest w moim widzeniu brak podstawowej ogłady. A jak ktoś słowami pięknymi to samo wypowie, to również pokazuje swoją wrogość wraz z ubytkami zasad wychowania. Dlatego czytając wulgarne wpisy na Neon, których, Szanowny Adminie Zawiszo, nie brakuje, zastanawiam się czasem czy to piszą osoby myślące, czy też automaty. A teraz, ponieważ zbliżają się święta, to przychodzą mi do głowy skojarzenia z kłapiącymi szczękami dziadkami do orzechów. Nie o Pana mi chodzi, ale o kilka innych osób, które dziwnie umykają z Pańskiego pola widzenia, a których imion, czy też nicków, nie wymienie, ponieważ daleka jestem od oskarżania kogokolwiek tylko na podstawie moich bardzo nieprzyjemnych wrażeń. Przyjmuje więc, że wypowiadają własne poglądy i uważam, że Pan, jako Admin i człowiek cywilizowany, powinien wpierw głęboko przemyśleć wszelkie niestosowne insynuacje zanim je głośno, publicznie wypowie.

  Pozdrawiam.
 • @Anna-PK 00:43:58
  Dziękuję za odpowiedź i życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
 • @AgnieszkaS 00:50:26
  Nawzajem Wesołych Świąt życzę Pani i wszystkim najbliższym.
 • WPS
  Panie autorze, czemu służy manipulowanie wypowiedzią W.Putina na konferencji prasowej

  W.Putin nie zarzucił Polsce rozbioru Czechosłowacji, a jedynie przypomniał ( zresztą zgodnie z prawdą), że Polska wzięła wraz z Niemcami udział w rozbiorze Czechosłowacji będącym następstwem konferencji w Monachium, 29-20 września 1938 r. W konferencji brały udział i podpisały tzw. układ monachijski: Niemcy hitlerowskie, Wlk. Brytania, Francja i Włochy., patrz: https://www.youtube.com/watch?v=uPF641yyuc0 ( 1:15:14 - 1:21:00) - konferencja prasowa W.Putina w dniu 19.12.2019 r.

  Niedouczonemu kundlowi alaskańskiemu, ksywa @ Husky, przypominałem niedawno, a teraz czynię to w stosunku do pana:
  " Polska wykorzystała osamotnienie oraz dramatyczną sytuację polityczną Czechosłowacji i w dniu podpisania układu przy wystosowaniu noty dyplomatycznej zażądała od rządu tego kraju pokojowego przekazania Zaolzia, zamieszkiwanego w większości przez ludność polską[13]. 2 października 1938 roku Zaolzie zostało włączone do Polski[14]. Odzyskanie przez Polskę etnicznie polskich ziem Śląska Cieszyńskiego było wówczas i pozostaje nadal uznawane za przyłączenie się do polityki roszczeń terytorialnych III Rzeszy, pomimo, że było konsekwencją cesji terytorialnych Czechosłowacji wobec Niemiec, przyjętych przez rząd Czechosłowacji i zaakceptowanych przez mocarstwa zachodnie na konferencji monachijskiej[a][15]. Przeciwko wykorzystaniu Monachium do odzyskania Zaolzia wśród członków Rządu RP był tylko wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, co omal nie doprowadziło do przesilenia gabinetowego[16]." za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_monachijski

  Komisarzy ideologicznych z antypolskiej instytucji IPN trudno traktować jako naukowców. W sprawie Katynia warto zapoznać się m.in. z poniższym materiałem:

  https://www.youtube.com/watch?v=kN6JtY3eL-g&feature=emb_logo

  http://katyn.ru/

  https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/20985/21004.html

  https://www.youtube.com/watch?v=ZiC-3l5_Zb0
 • @Jan Paweł 22:49:42
  Skoro tak to ma rację i może tych szabesgoi oszczać a najlepiej zabrać gdzieś na Kołyme. Razem z banderowcami, którym Kaczyński dupę lizał na Majdanie.
 • @Husky 23:18:01
  Agnieszka? Ta z LA?
  Za cienka w uszach jest pisku. Ona usunęła tylko swoje komentarze, których się wstydziła. A potem ją ją usunąłem. I potem adevo...
  Kogo jeszcze trzeba pogonić? :))))
 • @AgnieszkaS 00:03:25
  Ty już się lepiej Jagienka zamknij. Co komentarz to kompromitacja. Czy twój rabin czyta twoje komentarze? I co on na to?
 • @AgnieszkaS & Husky
  Wy się lepiej wytłumaczcie dlaczego okupujecie Palestynę i zabijacie kobiety i dzieci?
  Od Polski wara!
 • Chciałem się włączyć d dyskusji...
  .. a tu nie ma o czym dyskutować...
  Husky i podobni zostali rozdeptani argumentami przez innych dyskutantów.
  To po co mam powtarzać ich argumenty...
  Putin powiedział kilka słów prawdy i rozległo się wycie kreatorów nowej fałszywej historii Polski.
  Nic nowego ..od dawna wiemy czym jest IPN czy polityka historyczna PIS.
  Na kłamstwach wybiórczych niczego dobrego się nie zbuduje...
  a solidaruchy usilnie budują... taka konstrukcja oparta na kłamstwach nie przetrwa długo.
 • Ciekawy tytuł "Putin znowu znieważa..."
  Tytuł oddaje cały klimat artykułu..
  "Putin znowu.." a przecież IPN oraz solidaruchy nie "znowu" ale bez przerwy bez ustanku obrażają opluwają, poniżają, szargają na (wszystkie możliwe sposoby) Rosję i Putina.

  A Putin powiedział tylko kilka słów prawdy o białych plamach w historii w wersji IPN czy solidaruchów... przytoczył kilka znanych choć przemilczanych przez IPN i Solidaruchów faktów historycznych...
  W kontekście przytoczonych faktów cała propagandowa wersja historii IPN i Solidaruchów się wali po prostu.

  Putin skłonił słuchaczy d myślenia... a solidaruchy podniosły wrzask nienawiści że ktoś podważa ich wersję historii wybiórczej..

  A historia nie jest wybiórcza historia jest pełna...wraz ze wzlotami i upadkami i taką historię chcemy poznać (IPN i solidaruchy nie pozwalają Polakom na to)...
  wybiórcza z białymi plamami z kłamliwymi interpretacjami jest tylko propaganda...a w wypadku IPN i solidaruchów jest to propaganda nienawiści... jest to sianie nienawiści, kopanie rowów między narodami..

  A podobno mowa nienawiści jest ścigana prawem...
  znowu widać że prawo solidaruchów jest wybiórcze...
 • @Oscar 08:46:23
  -----------
  "Putin skłonił słuchaczy d myślenia... a solidaruchy podniosły wrzask nienawiści że ktoś podważa ich wersję historii wybiórczej.."
  -----------
  Zacznę od tego, że wywijający Rosją o tych Pańskich solidaruchach wiedzą więcej niż owe solidaruchy wiedza o sobie. Wszak wszystkie ważne akta służb specjalnych zostały utrwalone (te spalone też) na mikrofilmach i leżą sobie w Moskwie.
  Wniosek?
  Wniosek z tego taki, że szarpanie ruskich nogawek przez polskojęzycznych odbywa się za zgodą rosyjskojęzycznych. Natomiast grillowanie atrapy Polski - w które wpisuje się czasem i Putin niektórymi swoimi wypowiedziami - jest grą zespołową światowego, czarciego pomiotu.
  Na koniec - niby dlaczego światowy, czarci pomiot nie miałby używać czasem Putina - do grillowania atrapy Polski - na użytek tzw. opinii światowej?
 • @demonkracja 09:20:17
  Sądzę że jest jednak inaczej.
  Putin nie jest na posyłki globalnej mafii żydowskiej.
  Putin Polski nie grilluje tylko rzeczowo odpowiada na wściekłe i nieustanne ataki Polskich solidaruchów na Rosję.
  Putin po prostu podaje rzeczowe argumenty pokazujące że propaganda nienawiści solidaruchów jest kłamliwa, wybiórcza, tendencyjna, nieuczciwa.... taka dla pożytecznych idiotów by podkręcić ich nienawiść do Rosji.

  A to że służby Rosyjskie wiedzą o Polsce dużo więcej niż my wiemy czy nawet rządzące solidaruchy to nie ulega wątpliwości.
  Rosja pewnie wie dokładnie kto manipuluje solidaruchami i w jakim celu... przy pomocy jakich ludzi...
 • @Oscar 09:30:31
  -----------
  "Sądzę że jest jednak inaczej.
  Putin nie jest na posyłki globalnej mafii żydowskiej."
  -----------
  Niby dlaczego Putin ma być ponad Szatanem tutaj na Ziemi - czy on jest tutaj Bogiem, który czasowo wcielił się w Putina?
  Panie @Oscar - Pan nie raczy przyjmować do swojej świadomości faktów, że to czarci pomiot zamordował w ubiegłym wieku Rosję a z jej zwłok wskrzesił Frankensteina zwanego ZSRR. Potem mu przetrzepał kieszenie, upokorzył w oczach świata i mianował go na powrót Rosją.
  Panie @Oscar to ciągle Frankenstein kontrolowany przez Piekło - a nie jakaś Rosja. Zmartwychwstał - jak do tej pory - tylko Jezus Chrystus.
 • @demonkracja 09:51:37
  "Niby dlaczego Putin ma być ponad Szatanem tutaj na Ziemi - czy on jest tutaj Bogiem, który czasowo wcielił się w Putina?"

  Czy Pan jest "ponad Szatanem"? Jak to jest mozliwe? ;)
 • @demonkracja 09:51:37
  Gdyby nadal rządził Jelcyn, było by tak jak piszesz. Putin w pierwszej fazie pokazał pazury i paru parchatych oligarchów wylądowało na Syberii, lub musiało ewakuować się z Rosji. Reszta dostała jasny przekaz, albo respektują Putina, albo koniec z tymi miliardami rubli na kontach. Zresztą sporo tych dzieci piekła popiera Putina bo widzą w nim gwaranta swojego bogactwa. Rosjanie w przeciwieństwie do nas są bardzo pragmatyczni. Po co mieli by iść na wojnę z oligarchami ? Przecież potężne straty poniosły by obie strony.
 • @stanislav 01:08:24
  " rozbiorze Czechosłowacji będącym następstwem konferencji w Monachium, 29-20 września 1938 r. W konferencji brały udział i podpisały tzw. układ monachijski: Niemcy hitlerowskie, Wlk. Brytania, Francja i Włochy"

  Tak się zastanawiam, i przyszła mi myśl do głowy. Chyba niewłaściwie podchodzimy do tej kwestii, patrząc się z perspektywy wojny światowej, która nastąpiła PÓŹNIEJ. Często słyszymy, że Zachód grał na zwłokę i próbował ugłaskać Hitlera ustępstwami.

  Mogło być inaczej. Grupy rządzące w Europie, bały się przede wszystkim komunizmu, i sympatyzowały za faszyzmem, który miał się z bolszewizmem rozprawić. Demokratyczne i po części pro-rosyjskie Czechy były przeszkodą dla niemieckiego parcia na wschód. Nikt nie przewidywał, że Polska będąca w 1938 w komitywie z Niemcami, w nadchodzących latach nie pójdzie za przykładem Węgier i Rumunii.

  Plan był chyba inny, i się wykoleił, nie bez udziału Józefa Becka oraz jemu podobnych. Czy ktoś za tym stał, czy był to przypadek, czy była to ingerencja Bożej opatrzności?
 • @Pedant 11:20:24
  Chyba raczej myli się Pan. ,,Możni'' świata wpompowali miliony dolarów w Rosję bolszewicką, wybudowali im coś ok, 150 dużych zakładów przemysłowych. I myśli Pan że w ich interesie było żeby Niemcy z resztą Europy to zniszczyli ? A kto by oddał kredyty, kto by spłacił odsetki ?
 • @marek500 12:15:34
  "Chyba raczej myli się Pan. ,,Możni'' świata wpompowali miliony dolarów w Rosję bolszewicką, wybudowali im coś ok, 150 dużych zakładów przemysłowych."

  Tak było w latach 1920tych i parę lat później. Po powstaniu Trzeciej Rzeszy pojawiła się nowa dynamika, w drugiej połowie 1930tych sytuacja na światowej szachownicy już była inna. Związek Radziecki zerwał się z uwięzi, i wstąpił na drogę szybkiego samodzielnego wzrostu.

  Trzeba też wziąć pod uwagę, że w zachodnim establiszmencie były co najmnej trzy frakcje, jedna komunizująca, druga faszyzująca i germanofilska, trzecia stara imperialna, której przedstawicielem był ekscentryczny Churchill. W USA była jeszcze reformistyczna grupa Roosevelta.
 • @Pedant 12:45:15
  Tak , ale wiadomo że nie zawsze polityka i kasa idzie pod rękę. Ci co dawali ta kasę raczej tak łatwo by jej nie odpuścili. Zresztą to też widać na podstawie współpracowników Stalina i kto zarządzał aparatem represji w ZSRR. Ręka na pulsie cały czas była. Zresztą nie wierzę że przywódcy Europy byli tacy infantylni i myśleli że da się poszczuć Hitlera na Stalina. Nawet z punktu widzenia strategii, Hitler musiał by być idiotą żeby zaatakować ZSRR pozostawiając na zapleczu Francję, Anglię .
 • @Pedant 10:19:52
  ---------
  "Czy Pan jest "ponad Szatanem"? Jak to jest mozliwe? ;)"
  ---------
  Co tutaj ma do rzeczy moja czy Pańska osoba?
 • @marek500 12:56:49
  "Zresztą nie wierzę że przywódcy Europy byli tacy infantylni i myśleli że da się poszczuć Hitlera na Stalina. Nawet z punktu widzenia strategii, Hitler musiał by być idiotą żeby zaatakować ZSRR pozostawiając na zapleczu Francję, Anglię ."

  Wśród polityków jest mało geniuszy, a jak są, trudno im się dorwać do władzy. Znacznie łatwiej patrzęć się z perspektywy późniejszych wydarzeń, ale szkopuł w tym, że nie znamy przyszłości gdy mamy podejmować decyzje.

  Największy sukces w ówczesnej grze odniosła grupa Roosevelta, uczyniła swój kraj największą i najbogatszą potęgą światową, na wiele dziesięcioleci. Anglia i Francja zrujnowały swoje imperia, Rosja radziecka wyszła pokiereszowana (dwadzieścia kilka milionów strat i ogromne zniszczenia), Niemcy znalazły sie pod okupacją. Czy ktoś to przewidział i zaplanował? Wątpie, co najwyżej Roosevelt i jego doradcy.
 • @marek500 10:28:41
  ----------
  "Gdyby nadal rządził Jelcyn, było by tak jak piszesz."
  ----------
  Putina namaścił Jelcyn.
  Wniosek?
  Za Jelcyna był inny etap mądrości obowiązujący na terenie byłego ZSRR a za Putina jest inny. Jednak obiema etapami - rządzi ta sama mroczna siła.
  Wniosek?
  Nie po to zamordowano w ubiegłym wieku Rosję a potem Polskę - aby potem dopuścić do steru państwa tubylców i tam i tutaj.
 • @demonkracja 13:03:56
  "Co tutaj ma do rzeczy moja czy Pańska osoba?"

  A ma. Jeśli Pan potrafi się uwolnić od "czarciego pomiotu" to inni też mają taką możliwość.

  Pańska idee fixe zawiera sprzeczność, jeśli wszyscy są kontrolowani przez "czarci pomiot", to Pan nie jest?

  https://ciekawapsychologia.com/2018/07/03/czym-jest-idee-fixe/
 • @demonkracja 13:15:07
  @demonkracja 13:15:07
  "Za Jelcyna był inny etap mądrości obowiązujący na terenie byłego ZSRR a za Putina jest inny. Jednak obiema etapami - rządzi ta sama mroczna siła.
  Wniosek?"

  Wniosek? Że Pan się zafiksował na wszechmocnej "mrocznej sile". Tak jak drugi, za przeproszeniem fiksat, co uznał parzystość za rozwiązanie wszystkich problemów.
 • @Pedant 13:20:27
  ------------
  "Pańska idee fixe zawiera sprzeczność, jeśli wszyscy są kontrolowani przez "czarci pomiot", to Pan nie jest?"
  ------------
  Niestety to Pana prowadzi Pańska zafiksowana idea - w wyniku czego raczysz Pan ignorować fakty oczywiste. Mnie nic do tego.
  EOT
 • @Pedant 13:25:21
  ---------
  "Wniosek? Że Pan się zafiksował na wszechmocnej "mrocznej sile". Tak jak drugi, za przeproszeniem fiksat, co uznał parzystość za rozwiązanie wszystkich problemów."
  ---------
  Panie @Pedant - ja wiem, że prąd el. kopie - chociaż go nie widać. Pan musisz się o tym przekonać osobiście - wkładając gwoździe do gniazdka - ale Pan jesteś tym przypadkiem, że chociaż Pana ten prąd sponiewiera - to i tak nie będzie to w Pańskim mniemaniu prąd el. - tylko jakaś fiksacja.
  Wniosek?
  Panie @Pedant - kota też trzeba umieć odwracać.
 • @demonkracja 13:32:03
  "Niestety to Pana prowadzi Pańska zafiksowana idea - w wyniku czego raczysz Pan ignorować fakty oczywiste. Mnie nic do tego."

  Doprawdy? Jaka to jest moja zafiksowana idea?
 • @demonkracja 13:39:24
  "chociaż Pana ten prąd sponiewiera - to i tak nie będzie to w Pańskim mniemaniu prąd el. - tylko jakaś fiksacja.
  Wniosek?
  Panie @Pedant - kota też trzeba umieć odwracać."

  Tu Panu przyznam rację, w odwracaniu kota ogonem jest Pan mistrzem i agenturą "mrocznej siły", której wszechmoc tak zachwala.
 • Zaolzie
  .
  "zarzucił Polsce rozbiór Czechosłowacji w 1938 r. "

  ówczas sprawujący władzę w Polsce nie okazali większego rozumu, jak sprawujący władzę w ZSRR, którzy podpisali pakt Ribentrop-Mołotow. Ci co podpisywali w imieniu Rosjan nie różnili się zbytnio od znanych nam dobrze Bermanów i innych siepaczy Polaków, a pewnie i tych co dokonali rozbioru Czechosłowacji w naszym imieniu.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/

  O Zaolzie troszczyli się wypełniający władzę w Polsce przed i po II Wojnie tak samo wiele, jak o ofiary bestialskich mordów na Wołniu. To powinno dać nieco do myślenia, także tym, których powyższy artykuł podniecił.
 • @Laznik 14:26:13
  .
  błędny link powyżej, winno być:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Zaolzie
 • @Laznik 14:30:49
  Według Ambasady RP w Moskwie podczas 4 wielkich deportacji sowieci wywieźli na Syberię i do Kazachstanu prawie 1 000 000 Polaków.
  19 września 1939 Beria rozkazał stworzyć 8 wielkich obozów dla polskich oficerów i żołnierzy.
  Wkrótce w tych obozach zaczęły się selekcje śmierci...
 • @Pedant 13:20:27
  Przypisywanie wszelkich nieszczesc dzialalnosci szatana, dzieci zlego czy czarciego pomiotu /niezmienny repertuar p.demonkracji/ to osobliwa teoria.
  Przy jej uzyciu latwo kazde hultajstwo przypisac mocom nadprzyrodzonym.
 • @Pedant 22:53:27 Tereny na wschód od Bugu zostały "zajęte" przez Rosję i Austrowęgry
  Po I wojnie Traktat Wersalski przyznał tereny Litwy właściwej właściwie nie istniejącemu wówczas jeszcze narodowi litewskiemu. Aspirujący do jego przywództwa zdepolonizowani Polacy zaatakowali Wojko Polskie w czasie wojny z ZSRR w 1920r na terenach wowczas z przewagą ludności polskiej. Dzięki Piłsudskiemu sprowadzonemu do Polski przez pruskie żydostwo sjonistyczne tak jak Lenin do Rosji symboliczne oddziały i wladze nacjonalistów litewskich uzyskaly władze na Kowieńszczyźnie i Wileńszczyźnie. Mimo depolonizacji wedlug wzorów kulturkampfu mnieszość "etnicznie litewska" po depolonizacji przez proboszczów z litewskojęzycznego seminarium i wladze państwowe "etnicznie litewskie" ludność Wileńszczyzny pozostała niemal wyłącznie polska i po wkroczeniu WP do Wileńszczyzny demokratyczne wybory zdecydowaly o połączeniu z państwem polskim.
  Za Bugiem na terenacjh obecnie białoruskich i ukraińskich większość stNOWILI PARAFIANIE PRAWOSŁAWNYCH I GREKOKATOLICKICH POPÓW W WIĘKSZOŚCI ANTYPOLSKICH , KTÓRZY UNARADAWIALI SWYCH PARAFIAN NA uKRAIŃCÓW LUB rOSJAN. nA TERENACH OBECNIE UKRAIŃSKICH TOCZYŁY SIĘ WALKI Z ODDZIAŁAMI NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH, KTÓRZY NIGDY NIE USTANOWILI na tych terenach władzy państwowej (poza deklaracjami woli ich ustanowienia np we Lwowie przez zgromadzonych tam i uzbrojonych żołnierzy rozwiązanej armii Austrii z pochodzenia Rusinów (okupację Lwowa zakończyło powstanie jego ludności). Podobnie było w okolicach Przemyśla i Lubaczowa gdzie kilka kureni (batalionów ) otrzymało austyjackie magazyny broni i zostali właściwie rozwiązani przez powstanie szwadronu polskiego uzbrojonego głównie w dubeltówki.
  Narody w sensie XIX i XX wieku powstały na tych terenach w okresie międzywojennym i wojny pod wpływem hitlerowców i ZSRR.
 • @telewidzacy 21:27:30
  "ludność Wileńszczyzny pozostała niemal wyłącznie polska i po wkroczeniu WP do Wileńszczyzny demokratyczne wybory zdecydowaly o połączeniu z państwem polskim."

  To prawda. W Wilnie na przykład Litwinów było tylko parę procent.

  "według spisu z 1916 roku skład narodowościowy miasta był następujący:

  Polacy – 50,2%
  Żydzi – 43,5%
  Litwini – 2,6%"

  Skład narodowościowy II RP, spis 1931:

  http://www.polska1918-89.pl/photos/sklad-narodowosciowy-ii-rp-wedlug-spisu-ludnosci-z-1931-r.-,3455.jpg
 • Ale głupoty.
  Ocena 1*, niestety niżej się nie da.
 • Jestem na świeżo po lekturze "Sprawy Honoru".
  Anglojęzyczni autorzy, choć z pewnymi uchybieniami, jednak tłumaczą zachodnim tłumokom( jak to pięknie brzmi) na czym polegała sytuacja tuż przed II w.św. w jej trakcie i zaraz po.
  Na czym polegała wielowarstwowa rozgrywka "wujaszka Józefa" przeciw pozornie naiwnym alianckim "sprzymierzonym".
  Udając oszukanych zapewnili sobie spokój i lata prosperity w ramach odbudowy przemysłu i uprzemysławiania kolonii.
  A Polska miała być ceną za to.
  Praktycznie TO ONI wspólnie z RUSKIMI są nam winni odszkodowanie.
  Ale cóż, krew i ziemia swoich nie ma ceny, jeśli już to b. wysoką. Krew i ziemia obcych jest bez znaczenia... Nawet jeśli chwilowo są sojusznikami.
  Dlatego uważam że musimy mieć własny choćby tajny arsenał jądrowy.
  Bez tego nic.
 • @
  Aha. dałem 1* na wierzchu ze znanych już Huskyemu powodów.
  Tekst dla mnie najmniej na 4 z plusem.
 • Polacy to gęsi, swojego języka nie mają
  "Sowiecki" to rusycyzm. Po polsku to brzmi radziecki.
 • Jak Czesi zrabowali Zaolzie
  http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/961107

  „Jednym z utrwalonych wśród sporej części Polaków fałszywych mitów historycznych jest twierdzenie o rzekomo haniebnym udziale państwa polskiego w tzw. rozbiorze Czechosłowacji w 1938 roku. Nic bardziej błędnego. Polska w niesławnej konferencji monachijskiej udziału nie brała. Natomiast w ramach jej ustaleń znalazły się m.in. zapowiedzi rozwiązania roszczeń terytorialnych Polski i Węgier wobec Czechosłowacji. Rząd w Warszawie nie zgodził się na pośrednictwo ówczesnych mocarstw (w tym III Rzeszy i faszystowskich Włoch) w kwestii rozwiązania sporu o Zaolzie. Sporu, który – dodajmy – zapoczątkowany został niesprowokowaną przez Polaków agresją wojsk czeskich na Śląsk Cieszyński w 1919 roku.

  30 września 1938 roku, a więc w dniu, kiedy suwerenne władze państwa czechosłowackiego przystały na warunki określone w Monachium, rząd polski wystosował ultimatum w sprawie zwrotu zagrabionego 19 lat wcześniej Zaolzia, które strona czechosłowacka przyjęła dzień później. Należy podkreślić, że jeszcze przed wystosowaniem polskiego ultimatum prezydent Edward Beneš skierował na ręce prezydenta Ignacego Mościckiego pismo (datowane na 22 września 1938 roku), w którym proponował „usunięcie przeszkód z wielu minionych lat” poprzez „przyjęcie rektyfikacji granicy”! W efekcie jesienią 1938 roku zamieszkałe w przytłaczającej większości przez ludność polską ziemie za Olzą wróciły bezkrwawo do macierzy.”
 • Do 1941 ZSRR był najlepszym sojusznikiem Niemiec hitlerowskich
  Oba socjalizmy czerwony i brunatny były finansowane zgodnie przez te same "międzynarodowe" zespoły bankierskie z Wall Street i londyńskiego City

  O stałej współpracy wojskowej i gospodarczej niemiecko-sowieckiej
  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/novus/komunizm/kom3.html
 • Film „Marsz wyzwolicieli ”
  warto obejrzeć i przekonać się jak działała i działa nadal sowiecka propaganda
  https://www.youtube.com/watch?v=34jOf-NFMlM
 • Konferencje Metodyczne Gestapo – NKWD
  Symbolem współpracy obu totalitaryzmów w wyniszczaniu narodu polskiego były organizowane w latach 1939-1940 wspólne
  Konferencje Metodyczne Gestapo – NKWD
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencje_Gestapo-NKWD

  „Pierwsza z nich miała miejsce w Brześciu nad Bugiem 27 listopada 1939 roku. Jej tematem przewodnim były metody zwalczania w zarodku przez obu okupantów konspiracji niepodległościowej.

  Druga konferencja NKWD i Gestapo odbyła się pod koniec listopada 1939 roku w Przemyślu. Jej tematyka została poszerzona o problem wymiany jeńców polskich oraz metodykę eksterminacji polskiej ludności. Podczas tej konferencji na mocy rozkazu Stalina przekazano Hitlerowi m.in. 150 komunistów niemieckich.

  20 lutego 1940 roku rozpoczęła się w Zakopanem w willach „Pan Tadeusz” oraz „Telimena” trzecia metodyczna konferencja NKWD i Gestapo. Według niektórych źródeł na początku lutego 1940 roku doszło do tajnego spotkania Heinricha Himmlera i Ławrientija Berii w pałacyku myśliwskim Hermanna Göringa w Romintach w Puszczy Rominckiej, gdzie prowadzono rozmowy o eksterminacji społeczeństwa polskiego i zwalczaniu polskiego ruchu oporu. Wspólne plany eksterminacyjne konstruowano do 4 kwietnia 1940. W marcu 1940 kolejna podkonferencja miała miejsce w Krakowie „
 • żydowski zbrodniarz Beria
  .
  @Husky 18:32:27

  "19 września 1939 Beria rozkazał stworzyć 8 wielkich obozów dla polskich oficerów i żołnierzy.
  Wkrótce w tych obozach zaczęły się selekcje śmierci..."

  Husky chce nam przypomnieć, że żydowscy zbrodniarze i Goje szabasowi działający na ich zlecenie popłenili liczne zbronie na Polakach, a ci wybudowali im ten łuk triumfalny, za Wikimedia.org

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Museum_of_the_History_of_Polish_Jews_in_Warsaw_building_0011.jpg/1200px-Museum_of_the_History_of_Polish_Jews_in_Warsaw_building_0011.jpg

  i obchodzą się z tymi zbrodniczymi bandytami jak z jajkiem, ba, nawet starając się wcisnąć bez wazeliny

  - https://www.youtube.com/watch?v=iF35z8JntfU

  co zresztą nie było w stanie uchronić przed tragiczną śmiercią.

  A skoro mowa o Gojach szabasowych, oto jeden z nich:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/hala-po/#_K

  zresztą w znakomitym towarzystwie.

  Na ziemiach zajętych przez ZSRR w roku 1939 żydowscy konfidenci i bandyci przycznili się do licznych zabójstw na ludności polskiej, nie tylko bandyci banderwscy dopuścili się tych zbrodni na Polakach, żydzi też. Zresztą o niebywałym slłonności do zbrodni żydów wykazały się żydowskie tzw. judenraty (własna administracja żydowska w gettach) w obejściu wobec żydowskiej ludności w organizacji wywozu i likwidacji żydów w obozach. Zawzięte i zawsze mściwe wobec nieżydów żydostwo nie skazało żadnego z tych bandytów żydowskich za ich zbrodnie popełnione na samych żydach.

  Dobrze, że Husky przypomniał nam o tych żydowskich zbrodniach, które po II Wojnie były kontynuowane przez Bermana i jemu podobnych siepaczy Polaków. Dzisiejszych żydowskich siepaczy Polaków przytoczyłem w linku powyżej.
 • @stanislav 01:08:24
  I tu jest wielka wielka wina rządu Polski i Becka osobiście zajął część zamiast zachapac całość
 • @marek500 12:15:34
  przykładasz swoją miarkę i znaczenie dla produktów drukarni. A zbuntowany eksperyment trza likwidować jak nie udany
 • @Ignacy 15:14:39
  " "Sowiecki" to rusycyzm. Po polsku to brzmi radziecki."
  Tylko pobieżnie tak to wygląda, bo radziecki oznacza rządzony/zarządzany przez radę . A sowiecki faktycznie oznaczał zwynaturzenie i rządy partii , tyranię.Był zaprzeczeniem terminu radziecki
 • @gnago 14:07:41
  "Tylko pobieżnie tak to wygląda, bo radziecki oznacza rządzony/zarządzany przez radę . A sowiecki faktycznie oznaczał zwynaturzenie i rządy partii , tyranię.Był zaprzeczeniem terminu radziecki"

  Tak uważała Róża Luksemburg, oraz George Orwell. Zresztą oryginalna Solidarność miała się opierać na radach pracowniczych, czyli zasadzie luksemburgizmu.

  Z drugiej strony Stalin nazywał nomenklaturę, która przekształcała się w oligarchię działaczy "przeklętą kastą". Próbował ją eliminować czystkami aż się rozchorował i zmarł.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej