Gorące tematy: Ruch Oporu 2020 Antypartia Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
469 postów 366 komentarzy

Superklaster

Romuald Kałwa - Polak

Szczepionka powodująca narkolepsję a Bill Gates (Microsoft)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Artykuł udowadnia czarno na białym podejrzane kontaktach Billa Gatesa z firmą produkującą szkodliwą szczepionkę przeciwko świńskiej grypie.

Na narkolepsję – zaburzenie neurologiczne związane z dysfunkcją mózgu i powodujące niekontrolowaną senność, a w konsekwencji także otyłość – cierpi na całym świecie około 3 mln osób: od 135 000 do 200 000 w Stanach Zjednoczonych (choć zdiagnozowano nie więcej niż 50 000 osób). Narkolepsja występuje z powodu utraty populacji komórek (neuronów) wydzielających hipokretynę w podwzgórzu mózgu.
Źródło: https://www.verywellhealth.com/world-narcolepsy-day-4707918 
To, co najciekawsze, wprost sensacyjne, znajduje się na końcu poniższego artykułu. 
Tymczasem:  
Spore zdziwienie może budzić zachorowalność na narkolepsję w różnych krajach. Szacunkowy zakres częstotliwości na narkolepsję od 0,2 na 100 000 w Izraelu do aż 600 na 100 000 mieszkańców Japonii (anglojęzyczna Wikipedia).   
Okazuje się, że wzrost zachorowań na narkolepsję wynikał ze stosowania nieodpowiednich szczepionek:  
„Europejska Agencja Leków zaleca ograniczenie stosowania szczepionki Pandemrix”. Współczynnik korzyści do ryzyka dla szczepionki Pandemrix pozostaje pozytywny –   
Komunikat jest tłumaczeniem notatki prasowej Europejskiej Agencji Leków z dnia 21 lipca 2011 r. 
(...) 
Wyniki wskazują, że częstość występowania narkolepsji z lub bez katapleksji (nagłej utraty napięcia mięśniowego) w grupie zaszczepionych dzieci i młodzieży, w porównaniu z grupą nie poddaną szczepieniu była 6 do 13 razy większa, co oznacza występowanie dodatkowych 3-7 przypadków narkolepsji na 100 000 szczepionych osób. Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka wystąpienia narkolepsji u dorosłych (osób powyżej 20 roku życia). 
Źródło: http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Pandemrix_korekta_3.pdf 
„Szczepionka przeciwko świńskiej grypie zwiększa ryzyko narkolepsji” czytamy na portalu Medonet w artykule opublikowanym w 2013 roku:
Szczepionka przeciwko świńskiej grypie H1N1 z 2009 r. tak jak wcześniej podejrzewano mogła jednak wywoływać u dzieci narkolepsję, chorobę powodująca nadmierną senność i napady snu w ciągu dnia – informuje w najnowszym wydaniu British Medical Journal.  
BMJ powołuje się na najnowsze badania brytyjskich specjalistów. Przeanalizowano przypadki 245 dzieci w Wielkiej Brytanii, spośród których u 75 stwierdzono narkolepsję po 2008 r. Jedenaścioro z tych dzieci otrzymało szczepionkę przeciwko świńskiej grypie zawierającej tzw. adjuwant o symbolu AS03, czyli substancję chemiczną wzmacniającą jej działanie.  
Reuters wcześniej informował, że podobne zachorowania wśród dzieci i nastolatków zgłaszają także inne kraje, takie jak Norwegia, Finlandia, Francja oraz Irlandia.  
Prof. Lidia Brydak z Krajowego Ośrodka ds. Grypy powiedziała PAP, że w Polsce nie mama takiego problemu, ponieważ szczepionka przeciwko świńskiej grypie z 2009 r. nie była w naszym kraju w ogóle stosowana. Nasze ministerstwo zdrowia nie zdecydowało się na zakup tego preparatu m.in. właśnie z obawy, że nie został on dostatecznie przebadany.  
Według BMJ, preparat może zwiększać ryzyko narkolepsji aż 14-krotnie.  
Źródło:   
https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,szczepionka-przeciwko-swinskiej-grypie-zwieksza-ryzyko-narkolepsji,artykul,1678054.html 
„Narkolepsja i szczepienie przeciwko grypie pandemicznej” – artykuł tłumaczony przez dr n. med. Dariusza Stencela opublikowany w styczniu 2020 roku:
(...) W Europie najczęściej stosowano szczepionkę Pandemrix. Europejska Agencja Leków (EMA) oszacowała, że w krajach UE do 8 sierpnia 2010 roku zaszczepiono co najmniej 38,6 miliona ludzi, w tym ponad 30,5 miliona preparatem Pandemrix, ponad 560 000 – preparatem Celvapan, a ponad 6,5 miliona – preparatem Focetria.  
W sezonie 2009/2010 preparat Pandemrix w kampaniach szczepień przeciwko grypie pandemicznej stosowały takie kraje UE, jak: Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja oraz Wielka Brytania. Jednak wielkość dawki szczepionki per capita była bardzo zróżnicowana. Stwierdzono także istotne różnice w zakresie wieku w populacjach objętych szczepieniem, przy czym największy odsetek zaszczepionych dzieci i młodzieży odnotowano w Finlandii, Irlandii, Norwegii i Szwecji.  
Pandemrix zawierał zalecane przez WHO antygeny szczepu wirusa grypy spokrewnionego ze szczepem A/California/7/2009 (H1N1) – X-179A, adiuwant AS03 – substancję immunostymulującą złożoną z α-tokoferolu (witaminy E) i skwalenu – oraz tiomersal, który jest często stosowanym konserwantem. Szczepionkę wyprodukowano w zakładach GSK w Dreźnie. Bardzo podobny preparat – Arepanrix, który znalazł powszechne zastosowanie w Kanadzie, firma GSK wyprodukowała w Quebecu. Procesy produkcyjne obu szczepionek były podobne, ale nie identyczne. W Quebecu najpierw inaktywowano wirusa grypy promieniowaniem ultrafioletowym oraz formaldehydem, a następnie oczyszczano i rozszczepiano jego strukturę za pomocą deoksycholanu. Natomiast w Dreźnie na początku zagęszczano i oczyszczano wirusa metodą wirowania w roztworze sacharozy o ciągłym gradiencie stężeń. Roztwór ten zawierał także detergent, którego zadaniem było rozszczepienie cząsteczki wirusa. Dopiero w kolejnym etapie oczyszczano wiriony przez diafiltrację, a następnie inaktywowano deoksycholanem i formaldehydem (źródło: GSK, 2014).  
(...)  
W sierpniu 2010 roku odnotowano pierwsze spontaniczne zgłoszenia narkolepsji uznawanej za zdarzenie niepożądane po szczepieniu szczepionką Pandemrix u dzieci i młodzieży. Związek ten potwierdziły przeprowadzone później oficjalne badania epidemiologiczne. Wyniki pierwszego europejskiego badania przeprowadzonego w Finlandii w celu wyjaśnienia wpływu szczepionki przeciwko grypie pandemicznej H1N1 z adiuwantem na zachorowania na narkolepsję opublikowano w 2012 roku. Wykazano w nim, że ryzyko wystąpienia narkolepsji u dzieci i młodzieży w wieku 4–19 lat w okresie 8 miesięcy po szczepieniu było 12,7-krotnie większe niż u nieszczepionych osób w tym samym wieku z grupy kontrolnej.4 Obecnie w Kanadzie, gdzie używano prawie identycznej szczepionki firmy GSK (Arenparix), prowadzone jest badanie kohortowe.  
Narkolepsja jest rzadkim i trudnym do rozpoznania zaburzeniem, którego do tej pory nie wiązano ze szczepieniami, dlatego spodziewano się, że w początkowym okresie nie wszystkie zachorowania będą zgłaszane. Jednak już po zgłoszeniu pierwszych zachorowań zaczęto notować nowe przypadki narkolepsji związanej (czasowo – przyp. red.) ze szczepieniem przeciwko grypie pandemicznej. Wiosną 2014 roku Eudraviligance, baza EMA, w której gromadzone są dane dotyczące działań niepożądanych leków, zawierała ponad 900 zgłoszeń o wystąpieniu narkolepsji po szczepieniu preparatem Pandemrix. Narkolepsja może się rozwijać stopniowo, dlatego większa świadomość społeczeństwa oraz lekarzy może wpłynąć na zwiększenie liczby zgłoszeń. Znaczenie ma także czas wykonania analizy (zachorowania zgłoszone przed wdrożeniem formalnych działań urzędów monitorujących bezpieczeństwo leków i zanim pojawiły się informacje w środkach masowego przekazu vs przypadki rejestrowane po tym okresie), a także obserwowane wraz z upływem czasu skrócenie odstępu między wystąpieniem podejrzanych objawów a przeprowadzeniem badań diagnostycznych (zwłaszcza w krajach, w których stwierdzono wiele przypadków narkolepsji).  
(...) 
Nagłe zwiększenie liczby zachorowań na narkolepsję w Europie po zastosowaniu szczepionki Pandemrix powinno zainicjować dalsze badania nad doborem odpowiedniego leczenia u poszczególnych pacjentów. Ponadto pierwsze dane sugerujące podłoże immunologiczne narkolepsji należy potwierdzić w dalszych badaniach, a ich celem powinno być ustalenie roli antygenów wirusa grypy oraz zawartego w szczepionce adiuwantu, zwłaszcza w związku z niedawno przeprowadzonym badaniem klinicznym, w którym oceniono doświadczalną szczepionkę przeciwko szczepowi H7N9. Badanie to sugeruje, że w przypadku wielu wirusów grypy adiuwant jest konieczny dla wytworzenia ochronnej odpowiedzi immunologicznej. Należy także dokładnie sprawdzić, jakie znaczenie mają różne technologie wykorzystywane w procesie produkcyjnym szczepionek. 
Źródło: portal Medycyna Praktyczna  
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/112848,narkolepsja-i-szczepienie-przeciwko-grypie-pandemicznejrola-antygenow-wirusa-grypy-i-adiuwantu-as03-wymaga-jeszcze-wyjasnienia 
Opracowanie: Romuald Kałwa
*************************************************************************** 
A Ty Czytelniku – czy przerażony obecną pandemią, zgodzisz się zaszczepić nietestowanym szczepionkom? Czy ufasz Billowi Gatesowi, twórcy Microsoftu, jednemu z najbardziej wpływowych ludzi świata, zwolennika ograniczenia liczby ludzi na Ziemi, który ma udziały w firmach badających koronawirusy i którego fundacja ma udziały w firmie patentującej koronawirusa?
Wielu wciąż nie wierzy w złą wolę wielu ludzi. Na szczęście coraz więcej zaczyna widzieć, że ktoś robi ich w konia – tylko, że to nie jest śmieszne. Czy oskarżysz mnie o rozpowszechnianie teorii spiskowych? Właśnie teraz odbiorę Ci reszki wiary w niektórych ludzi. Zaczynamy:
Szczepionka Pandemrix została wyprodukowana przez GlaxoSmithKline plc ( GSK ), brytyjski koncern farmaceutyczny działający na całym świecie w ponad 115 krajach, zatrudniający ponad 100 000 pracowników. Produkuje m.in. leki na AID i malarię, szczepionki przeciw wściekliźnie RabAvert i szczepionce przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
Od 2010 r. GlaxoSmithKline kilkakrotnie zajmuje pierwsze miejsce wśród firm farmaceutycznych w rankingu Global Access to Medicines Index (dostępnym w Internecie – fragmenty na fot.), finansowanym przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Pierwsze miejsce w rankingu Gates’ów koncern zajął m.in. w 2016 i 2018 roku. Wg fundacji Billa i Melindy Gatesów: „GSK prowadzi w pięciu z siedmiu obszarów technicznych”.
Po ogłoszonym odejściu w pierwszej połowie marca 2020 Billa Gatesa z rady dyrektorów Microsoftu, jej skład prezentuje się następująco:
1. John W. Thompson, Microsoft,
2. Reid Hoffman, partner w Greylock Partners
3. Hugh Johnston, wiceprzewodniczący i dyrektor finansowy PepsiCo,
4. Teri L. List-Stoll, wiceprezes i dyrektor finansowa Gap, Inc.
5. Satya Nadella, dyrektor generalny Microsoftu
6. Sandra E. Peterson, partnerka operacyjna w Clayton, Dubilier & Rice
7. Penny Pritzker, założyciel i przewodniczący w PSP Partners
8. Charles W. Scharf, dyrektor generalny i prezes Wells Fargo & Co.
9. Arne Sorenson, prezes i dyrektor generalny Marriott International Inc.
10. John W. Stanton, przewodniczący w Trilogy Equity Partners
11. Emma Walmsley, dyrektor generalna w GlaxoSmithKline plc (GSK)
12. Padmasree Warrior, założyciel, dyrektor generalny i prezes Fable Group Inc.
Źródło: https://pclab.pl/news83715.html
 
Emma Walmsley, dyrektor generalna w GlaxoSmithKline współrządzi Microsoftem. Ale przecież to tylko przypadek, a ja szukam dziury w całym...
O swoich podejrzeniach wobec działań Billa Gatesa piszę, jako jeden z pierwszych blogerów w polskim Internecie. Byłoby miło, gdyby cytowano moje imię i nazwisko. Na blogach piszę za darmo, a teksty są do udostępnienia na innych stronach, ale to nieuczciwe brać czyjeś odkrycia za swoje.

© Romuald Kałwa 

Artykuł do dowolnego wykorzystania ze wskazaniem autora

KOMENTARZE

 • Bill to oszolom.
  Dorobil sie na nigdy nie przemyslanym do konca, nie dokonczonym produkcie :Windows. Ciagle poprawki, uaktualnienia a produkt dalej do kitu. Gosc ma pomysly rozchisteryzowanej nastolatki jak na przyklad naprawa planety przez zmniejszenie populacji za pomoca szczepionek. Klasycznym przykladem jego madrosci jest promowanie maszyny innego chosztaplera, nijakiego Janickiego z USA. Maszyny "Perpetum Mobile", spalajacej szlam z oczyszczalini sciekow na popiol, z ktorego robi sie pozniej pustaki. Przy okazji maszyna ta produkuje wode pitna i darmowa energie elektryczna! Oto link do tego pomnika jego glupoty:

  https://www.youtube.com/watch?v=bVzppWSIFU0

  Ostatnio Bill wystepuje jako maz opatrznosciowy w TV, wyglada wiec ,ze maczal palce w tym virusie Covid i w szczepionke przeciw niemu. Jak zwykle robi nie dokonczone projekty wiec i ten tez nie do konca przemyslal. Jego szczepionka moze stac sie zbedna bo wirusa mozna wyleczyc tlenem i jakimis lekarstwami na malaria a nowe lekarstwa sa w drodze. Dzialnosc Billa jest niezle udokumentowana wiec moze doczekamy jego procesu w Hadze.
 • @Romuald Kałwa
  https://www.youtube.com/watch?v=1k9LE5az_iY Salute 5*.
 • @Repsol 21:37:04
  Pozdr!
 • @Romuald Kałwa 23:06:37
  Ave Amigo . https://www.youtube.com/watch?v=l6dwTV4p4M4

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej